Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego przyznał dwa stypendia zjazdowe na kongres ESMO 2022.

Zapraszamy członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego do składania wniosków o udzielenie stypendium zjazdowego na kongres ESMO, który odbędzie się w dniach 9-13 września 2022 r. Aplikacje

Dzięki staraniom Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Onkologiczne otrzymało grant na zakup mobilnych translatorów elektronicznych

W imieniu Sekcji Młodych PTRO (yTPRO) oraz Komitetu Naukowego X Zjazdu PTRO, serdecznie zapraszamy do zgłoszenia abstraktu onkologów-radioterapeutów przed ukończeniem 40 roku życia. 

Autorzy czterech

Warszawa, 5 lipca 2022 r. 

 

 

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO

W SPRAWIE POPRAWY FINANSOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH
DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

 

 

Polskie

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,

 

Informujemy, że 23 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,