Polskie Towarzystwo Onkologiczne i Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych apeluje do pacjentów o zgłaszanie się do szpitali onkologicznych w przypadku podejrzenia nowotworu oraz nieprzerywanie leczenia przeciwnowotworowego, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Śmiertelność z powodu chorób nowotworowych znacznie wyższa niż z powodu COVID-19. Obawa przed zakażeniem koronawirusem nie może powstrzymywać pacjentów przed leczeniem nowotworu. 

Każdego roku w Polsce u ok. 170 tys. osób diagnozuje się nowotwór. Oznacza to, że każdego dnia 300 osób dowiaduje się, że ma nowotworów. Ponad połowie z tych osób (100 tys.) niestety nie udaje się pomóc, między innymi przez zbyt zaawansowaną postać choroby. Wczesne wykrycie nowotworu daje znacznie lepsze rokowanie, dlatego w chorobie nowotworowej czas ma kluczowe znaczenie.

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała spadek przyjmowanych nowych pacjentów w placówkach onkologicznych – w niektórych miejscach nawet o 50%. Zdarza się, że pacjenci sami odwołują wizyty z obawy przed zakażeniem w szpitalu. Kiedy pandemia minie, do szpitali onkologicznych trafią pacjenci z rozpoznaniem nowotworu w III i IV stadium zaawansowania – niestety w większości przypadków będzie już za późno.

Szpitale onkologiczne pracują obecnie w ostrym reżimie sanitarnym. We wszystkich placówkach zostały wdrożone procedury bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku podejrzenia nowotworu istnieje możliwość zdalnego wystawienia karty DiLO przez lekarza POZ, z pominięciem kontaktu bezpośredniego. Lekarz POZ może wystawić e-DiLO na podstawie telekonsultacji. W momencie wystawienia e-DiLO dla pacjenta istotny jest tylko numer karty, który musi znać, aby zarejestrować się w centrum onkologii, również zdalnie. 

Apelujemy do wszystkich osób, które mają podejrzenie nowotworu, aby nie lekceważyły objawów i jak najszybciej poprosiły o wystawienie karty DiLO oraz zgłosiły się do szpitala onkologicznego. Wczesne wykrycie nowotworu i szybkie podjęcie leczenia dają dużo większe szanse na wyleczenie.
 

Załączniki