Dolnośląskie Centrum Onkologii jako pierwszy szpital w Polsce uzyskało międzynarodową certyfikację iPAAC. Trzyletnie przygotowania usprawniły diagnostykę i zwiększyły skuteczność leczenia onkologicznego pacjentów. DCO otrzymało:

 

Certyfikat ogólny – jako Kompleksowe Centrum Onkologii,

dwa Certyfikaty Szczegółowe – dla Centrum Leczenia Raka Jelita Grubego i Trzustki.

 

iPAAC to inicjatywa dotycząca europejskiej Sieci Kompleksowej Opieki Onkologicznej, której podstawowym celem jest rozwinięcie innowacyjnego podejścia do współczesnych wyzwań zwalczania nowotworów. Projekt łączy 44 partnerów (ministerstwa zdrowia, eksperckie jednostki nominowane oraz jednostki współpracujące w dziedzinie zdrowia) z 24 krajów europejskich. Ich działania są koordynowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ze Słowenii, a certyfikacją iPAAC zajmuje się Niemieckie Towarzystwo Onkologiczne.

DCO jako pierwszy ośrodek w Polsce podjęło starania o certyfikat iPAAC i przez trzy lata pracowało nad poprawą procedur i jakości leczenia pacjentów.

 

Pierwszy szpital w kraju z certyfikacją iPAAC

 

– Jako pierwszy szpital w Polsce przechodziliśmy tak szczegółowy zewnętrzny audyt, oceniający zarówno wszystkie aspekty proceduralne, jak i wyniki leczenia. Nasz ostatni raport dla iPAAC, opisujący zmiany wprowadzone w szpitalu w ciągu trzyletnich starań o certyfikat, liczył prawie 300 stron – podkreśla lek. Bartosz Kapturkiewicz, specjalista chirurg-onkolog, koordynator leczenia raka jelita grubego w DCO.

Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. rozbudowania konsylium lekarskiego z 3 do 5 lekarzy, rozszerzenia i skrócenia czasu diagnostyki, wzmocnienia roli psychologa czy wprowadzenia koordynatorów dla pacjentów chorujących na poszczególne typy nowotworów już od momentu diagnostyki – umawiają terminy badań oraz zarządzają terminarzem diagnostyki i badań.

 

iPAAC to całościowa opieka onkologiczna, nie tylko leczenie

 

Certyfikacja dotyczyła całościowej opieki onkologicznej, objęła diagnostykę, opiekę psychologiczną, pomoc socjalną, profilaktykę, nadzór po zakończonym leczeniu, a nawet lekarzy rodzinnych, z którymi DCO podjęło współpracę, aby pacjenci z podejrzeniem nowotworu szybciej trafiali do specjalistów.

– Teraz historia pacjenta jest szczegółowo analizowana przez pięciu lekarzy różnych specjalności onkologicznych. Zmiany dotyczą też diagnostyki, przykładowo – w szczegółowym opisie histopatologa znajduje się szczegółowy raport zawierający typ nowotworu i oznaczenia genetyczno-molekularne, tak by pacjent już na poziomie konsylium był kwalifikowany w I linii do nowoczesnego leczenia. Zadbaliśmy też o opiekę psychologa, z jego konsultacji może skorzystać nie tylko pacjent, ale i jego rodzina, od momentu przyjścia pierwszy raz do przychodni, przez cały proces leczenia i po jego zakończeniu – podkreśla Aleksandra Sztuder, specjalista onkolog-radioterapeuta, koordynator DCO ds. certyfikacji iPAAC.

Kolejne zmiany to całkowite przejście z dokumentacji papierowej na cyfrową oraz  przejrzystość i policzalność wszystkich procedur, zarówno lekarskich, jak i pielęgniarskich.

– Mamy teraz szybszy i łatwiejszy dostęp do ogólnych danych, np. wyników leczenia, rodzaju i liczby powikłań, średniej czasu oczekiwania na badania, konsylium czy na przyjęcie do szpitala etc. – wylicza Bartosz Kapturkiewicz.

 

Standardy jak w słynnej klinice Charité

 

Certyfikacja ogólna DCO dotyczyła Centrum Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego, Centrum Leczenia Chorób Piersi, Centrum Uroonkologicznego leczącego raka prostaty oraz Centrum Ginekologicznego, zajmującego się leczeniem raka jajnika. Certyfikacja szczegółowa objęła natomiast Centrum Leczenia Nowotworów Jelita Grubego oraz Trzustki. DCO stało się jednym z dwóch certyfikowanych w tej dziedzinie szpitali w całej Europie wraz ze słynną berlińską kliniką Charite – jednym z największych europejskich szpitali, w którym pracowała ponad połowa niemieckich laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii.

– Standard leczenia w naszym ośrodku w żaden sposób nie odbiega od standardów w Berlinie. I my, i szpital Charité, mieliśmy i spełniliśmy takie same katalogi wymagań – wyjaśnia Aleksandra Sztuder.

Rak jelita grubego każdego roku dotyka w Polsce blisko 18,5 tys. osób, czyli średniej wielkości miasto. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, jest jednym z trzech najczęściej występujących nowotworów. Na Dolnym Śląsku zapada na tę chorobę blisko 1,5 tys. osób rocznie. Niestety, umieralność na raka jelita grubego wciąż jest wysoka, ponieważ ok. 60 proc. pacjentów trafia do leczenia w trzecim lub czwartym stopniu zaawansowania, kiedy szanse na wyleczenie są znacznie niższe.

 

Po pierwsze profilaktyka

 

Dlatego wrocławscy lekarze postawili także na profilaktykę i policzyli ilość powikłań po kolonoskopii, by przekonać pacjentów, że jest to jedno z najbezpieczniejszych badań. Odsetek tych powikłań to zaledwie 0,01%. W DCO wykonuje się rocznie, aż 1500 takich badań (europejskie zalecenia określają minimum na poziomie 200 rocznie).

Po drugie, chirurdzy Dolnośląskiego Centrum Onkologii są liderami w stosowaniu nowoczesnych zabiegów tzw. ultra niskich zespoleń. – Takie zabiegi robi tylko klika ośrodków w Polsce. Dla pacjentów oznaczają one, że mogą żyć bez stomii. Nawet jeśli nowotwór ulokowany jest bardzo nisko, technika operacji jest na tyle zaawansowana, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z tymi trudnymi przypadkami i w konsekwencji oszczędzić narząd. Dla pacjenta i jego komfortu życia jest to niezwykle ważne – podkreśla lek. Bartosz Kapturkiewicz.

 

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii 

Powołane w 1956 roku jako Wojewódzki Ośrodek Onkologiczny, w 1993 roku nazwę zmieniono na Dolnośląskie Centrum Onkologii. Rocznie leczonych jest tam blisko 24 tys. pacjentów z czego 7,5 tysiąca to nowe rozpoznania nowotworów. Od początku działalności szpital funkcjonuje w XIX-wiecznych budynkach przy placu Hirszfelda we Wrocławiu, dlatego od wielu lat dyrekcja ośrodka zabiegała o budowę nowej siedziby. Nowy szpital ma zostać wybudowany do 2025 roku przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu, rok temu samorząd województwa pokazał pierwszą koncepcję architektoniczną budynku.