Innowacyjna Onkologia

29 września swoją premię miał raport „Innowacyjna onkologia. Możliwości, potrzeby, system”, będący pierwszą tak kompleksową publikacją łącząca wiedzę i doświadczenie wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia zaangażowanych w walkę z chorobami nowotworowymi w Polsce. Prezentowany raport stanowi przegląd innowacyjnych osiągnięć w dziedzinie onkologii, efektywnych rozwiązań systemowych oraz nowych koncepcji optymalnego wykorzystania istniejących zasobów. To również analiza wyzwań stojących przed polską onkologią i prezentacja kierunków na przyszłość.

Raport "Innowacyjna Onkologia. Możliwości, potrzeby, system"

 

Raport powstał w wyniku wspólnej inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i PZWL Wydawnictwa Lekarskiego i został przygotowany pod redakcją naukową dr hab. n. med. Adama Maciejczyka i dr hab. n. ekon. Barbary Więckowskiej, profesora SGH.

Barbara Więckowska_foto

To recepta przygotowana przez najlepszych ekspertów i skierowana do wszystkich, od których zależy i będzie zależał kształt polskiej onkologii.”

dr hab. n. ekon. Barbara Więckowska, profesor SGH

Adam Maciejczyk_foto

Walka z nowotworami może być skuteczna tylko wtedy, gdy o chorobie będziemy myśleć na wielu płaszczyznach i uwzględnimy perspektywy możliwie wielu podmiotów uczestniczących w systemie ochrony zdrowia”.

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

 

Partnerzy

 

Załączniki