NEWSLETTER KLINICZNY GRUDZIEŃ 2021 R.

1. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2022 Roku Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego życzy Państwu wszelkiej pomyślności, radości, spokoju i zdrowia.

 
 

2. Dla osób, które opłaciły udział w V Kongresie Onkologii Polskiej dostępne są nagrania wykładów z Kongresu (po zalogowaniu loginem i hasłem użytym podczas rejestracji na Kongres, w zakładce Sesje nagrane).

 
 

3. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology Vol 71, No 6 (2021)

 
 

4. W dniach 18-21 listopada 2021 r. odbył się w Bostonie 26th Annual Meeting & Education Day of the Society for Neuro-Oncology (SNO)

 • Abstrakty z Konferencji

   
 

5. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

 • 29 listopada 2021 r. FDA zarejestrowała pafolacianine (Cytalux, On Target Laboratories) – fluorescencyjną substancję do śródoperacyjnej identyfikacji złośliwych zmian u pacjentek z rakiem jajnika.

  Skuteczność oceniono w badaniu NCT03180307.

   
 • 22 listopada 2021 r. FDA zarejestrowała syrolimus (Fyarro, Aadi Bioscience) w iniekcji, w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym złośliwym okołonaczyniowym nowotworem z komórek nabłonkowych – PEComa (perivascular epithelioid cell tumor).

  Skuteczność oceniono w badaniu AMPECT.

   
 • 17 listopada 2021 r. FDA zarejestrowała pembrolizumab (Keytruda, Merck) w leczeniu uzupełniającym pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym pośredniego i wysokiego ryzyka, po nefrektomii i resekcji zmian przerzutowych.

  Skuteczność oceniono w badaniu KEYNOTE-564.

   
 

6. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

 • 11 listopada 2021 r. EMA wydała pozytywną warunkową rekomendacją dotyczącą leku sotorasib (Lumykras, Amgen) u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją KRAS G12C, którzy otrzymali co najmniej jedną linię leczenia systemowego.

   
 

7. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego

 
 

8. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli u pacjentów z międzybłoniakiem opłucnej

 
 

9. Ukazała się aktualizacja zaleceń ASCO dotycząca optymalnej uzupełniającej terapii u pacjentów z wczesnym rakiem piersi. Dodano 2-letnią uzupełniającą terapię abemacyklibem w skojarzeniu z HT u HR-dodatnich, HER2-ujemnych, N+ pacjentów z wczesnym rakiem piersi wysokiego ryzyka.

 
 

10. W czasopismach

Long-Term Outcomes With Nivolumab Plus Ipilimumab or Nivolumab Alone Versus Ipilimumab in Patients With Advanced Melanoma, Wolchok i in., J Clin Oncol

Analiza badania III fazy CheckMate 067 po 6,5 roku obserwacji potwierdziła skuteczność i bezpieczeństwo stosowania niwolumabu z ipilimumabem z następowym niwolumabem vs niwolumab lub ipilimumab u pacjentów z nieresekcyjnym czerniakiem w stopni III lub IV. Mediana OS wyniosła 72,1 mies. vs 36,9 mies. vs 19,9 mies., mediana MSS (melanoma-specific survival) - nie osiągnięto vs 58,7 mies. vs 21,9 mies. Nie pojawiły się nowe toksyczności w stosunku do analizy po 5 latach obserwacji.

 

Dalpiciclib or placebo plus fulvestrant in hormone receptor-positive and HER2-negative advanced breast cancer: a randomized, phase 3 trial, Xu i in., Nature

Badanie III fazy DAWNA-1 z zastosowaniem dalpiciclibu (inhibitor CDK4/6) z fulwestrantem vs placebo z fulwestrantem u pacjentów z HR-dodatnim, HER2-ujemnym zaawansowanym rakiem piersi z progresją/nawrotem po terapii hormonalnej. PFS wyniósł 15,7 mies. vs 11,1 mies. (HR -0,42, p<0,0001). Badanie było prowadzone w populacji chińskiej.

 

Prognosis Comparison Between Nipple-Sparing Mastectomy and Total Mastectomy in Breast Cancer: A Case-Control Study After Propensity Score Matching, Fu i in., Annals Surg Oncol

Analiza ponad 22 000 pacjentów z bazy SEER z nowotworem piersi poddanych mastektomii z zaoszczędzeniem kompleksu brodawka-otoczka (NSM, nipple- sparing mastectomy) vs radykalna mastektomia. Przeżycie całkowite oraz przeżycie związane z rakiem piersi były podobne. 5-letni OS wyniósł 94,61% vs 93%, 10-letni OS – 86,34% vs 83,48%; 5-letni BCSS wyniósł 96,16% vs 95,74%, 10-letni BCSS -92,2% vs 91,37%.

 

Stereotactic Radiosurgery Versus Active Surveillance for Asymptomatic, Skull-Based Meningiomas: An International, Multicenter Matched Cohort Study, Mantziaris i in., J Neuro-Oncol

Badanie retrospektywne potwierdziło skuteczność zastosowania radiochirurgii (Gamma Knife) vs aktywna obserwacji u pacjentów z bezobjawowym oponiakiem podstawy czaszki. Kontrolę miejscową obserwowano u 98,2% vs 61,8% pacjentów, regresja guza wystąpiła u 35,5% vs 0,9% pacjentów. Pojawienie się objawów neurologicznych obserwowano u 2,7% vs 5,5% pacjentów.

 

Long-term outcomes of patients with active melanoma brain metastases treated with combination nivolumab plus ipilimumab (CheckMate 204): final results of an open-label, multicentre, phase 2 study, Tawbi i in., Lancet

Badanie II fazy CheckMate 204 u pacjentów z czerniakiem z przerzutami do mózgowia potwierdziło skuteczność zastosowania niwolumabu z ipilimumabem w grupie pacjentów bez objawów neurologicznych. Po 3 latach obserwacji PFS wyniósł 54,1%, OS-71,9%. W grupie pacjentów z objawami neurologicznymi 3-letni PFS wyniósł 18,9%, OS-36,6%.

 

Pan-cancer analysis of prognostic metastatic phenotypes, Zaorsky i in., Int J Cancer

Autorzy zwracają uwagę na dużą heterogenność wśród pacjentów w IV stopniu zaawansowania choroby nowotworowej wg AJCC. Opierając się na bazach danych National Cancer Database opisali pięć klinicznych fenotypów – IVA, IVB, IVC, IVD, IVE.

Opracowano kalkulator oceniający prawdopodobieństwo przeżycia pacjentów z chorobą rozsianą w zależności od wieku, płci, rasy, lokalizacji zmiany pierwotnej i przerzutów.

 

Chemoradiotherapy Plus Induction or Consolidation Chemotherapy as Total Neoadjuvant Therapy for Patients With Locally Advanced Rectal CancerLong-term Results of the CAO/ARO/AIO-12 Randomized Clinical Trial, Fokas i in., Jama

Kolejna analiza badania II fazy CAO/ARO/AIO-12 u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem odbytnicy (cT3-4 i/lub N+) porównująca skuteczność i bezpieczeństwo TNT (total neoadjuwant treatment) - radiochemioterapii z konsolidującą chemioterapią i zabiegiem chirurgicznym (TME) vs indukcyjna chemioterapia z następową radiochemioterapią i TME. 3-letni DFS wyniósł 73% w obu grupach, 3-letnie skumulowane ryzyko nawrotu miejscowego - 5% vs 6% (p=0,67) i przerzutów odległych - 16% vs 18% (p=0,52). Toksyczność 3. i 4. stopnia wyniosła 9,9% vs 11,8%, pCR – 25% vs 17%.

 

Randomized Phase III Study of Gefitinib Versus Cisplatin Plus Vinorelbine for Patients With Resected Stage II-IIIA Non–Small-Cell Lung Cancer With EGFR Mutation (IMPACT), Tada i in., J Clin. Oncol

Badanie III fazy IMPACT u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu II-III z mutacją EGFR po resekcji porównujące uzupełniającą chemioterapię – gefitynib (przez 24 mies.) vs cisplatyna z winorelbiną (4 cykle). Mediana DFS wyniosła 35,9 mies. vs 25,1 mies. (po 4 latach bez różnicy statystycznej), 5-letni OS – 78% vs 74,6%.

 

The Incidence of Breast Cancer Recurrence 10-32 Years After Primary Diagnosis, Pedersen I in., J Natl Cancer Inst

Analiza duńskiej bazy danych oceniająca ryzyko późnego nawrotu u pacjentów z rakiem piersi. Z populacji 20 315 pacjentów, u 2 595 wystąpiła wznowa po co najmniej 10 latach od diagnozy. Skumulowane ryzyko wznowy po 15 latach wyniosła 8,5%, po 20 latach-12,5%, po 25 latach -15,2% i po 32 latach -16,6%. Większe ryzyko późnej wznowy wystąpiło u pacjentów z guzem>2cm, N+, ER+.

 

Hepatic Arterial Infusion of Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin Versus Transarterial Chemoembolization for Large Hepatocellular Carcinoma: A Randomized Phase III Trial, Li i in., J Clin Oncol

Analiza badania III fazy u pacjentów z nieresekcyjnym (≥7 cm) guzem wątrobowokomórkowym bez przerzutów, porównująca FOLFOX-HAIC (hepatic arterial infusion chemotherapy) vs TACE (transarterial chemoembolization). Mediana OS wyniosła 23,1 mies. vs 16,1 mies. (p<0,001), mediana PFS - 9,6 mies. vs 5,4 mies. (p<0,001), poważne działanie niepożądane – 19% vs 30% (p=0,03).