Newsletter PTO

baner

NEWSLETTER KLINICZNY KWIECIEŃ 2022 R.

baner

1. Z okazji Świąt Wielkanocnych Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego życzy Państwu radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

baner

2. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology Vol 72, No 2 (2022)

 

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY Tom 7, Nr 2 (2022)

 
 
 
 
baner

3. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

 • 23 marca 2022 r. FDA zarejestrowała luteinum Lu 177 vipivotide tetraxetan (Pluvicto, Novartis) w leczeniu PSMA-dodatnich pacjentów z przerzutowym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego po leczeniu hormonalnym i chemioterapii (taksany). FDA zarejestrowała również gallium Ga 68 gosetotide (Locametz) – radioznacznik stosowany w badaniu PET/PSMA.

  Skuteczność oceniono w badaniu VISION.

   
 • 21 marca 2022 r. FDA zarejestrowała pembrolizumab (Keytruda, Merck) w monoterapii u pacjentek z zaawansowanym nieresekcyjnym lub przerzutowym rakiem endometrium MSI-H lub dMMR.

  Skuteczność oceniono w badaniu KEYNOTE-158.

   
 • 18 marca 2022 r. FDA zarejestrowała niwolumab z relatlimabem-rmbw (Opdualag, BMS) w leczeniu pacjentów powyżej 12 r. ż. z nieresekcyjnym lub przerzutowym czerniakiem.

  Skuteczność oceniono w badaniu RELATIVITY-047.

   
 • 11 marca 2022 r. FDA zarejestrowała olaparyb (Lynparza, AstraZeneca) w uzupełniającym leczeniu pacjentów z rakiem piersi wysokiego ryzyka BRCA-dodatnim, HER2-ujemnym, po indukcyjnej lub uzupełniającej chemioterapii.

  Skuteczność oceniono w badaniu OlimpiA.

   
 • 4 marca 2022 r. FDA zarejestrowała niwolumab (Opdivo, BMS) w skojarzeniu z chemioterapią (dublet z platyną) w indukcyjnym leczeniu pacjentów z resekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

  Skuteczność oceniono w badaniu CHECKMATE-816.

   
baner

4. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

 • 24 marca 2022 r. EMA wydała pozytywną rekomendację dotyczącą leku ciltacabtagene autoleucel (Carvykti, Janssen) – terapia CAR-T w leczeniu pacjentów z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym po co najmniej trzech liniach leczenia.

   
 • 24 marca 2022 r. EMA wydała pozytywną rekomendację rozszerzającą wskazanie dla leku kabozantynib (Cabometyx, Ipsen) o leczenie pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym zróżnicowanym rakiem tarczycy.

   
 • 24 marca 2022 r. EMA wydała pozytywną rekomendację rozszerzającą wskazanie dla leku ruksolitynib (Jakavi, Novartis) o leczenie pacjentów z ostrą lub przewlekłą chorobą przeszczep przeciw gospodarzowi z niepełną odpowiedzią na leczenie sterydami lub leczenie systemowe.

   
 • 24 marca 2022 r. EMA wydała pozytywną rekomendację rozszerzającą wskazanie dla leku pembrolizumab (Keytruda, MSD) o leczenie pacjentów z nowotworem MSI-H lub dMMR

  • nieresekcyjny lub przerzutowy nowotwór jelita grubego po uprzednim leczeniu chemioterapią opartą o fluoropirymidyny

  • zaawansowany lub nawrotowy rak endometrium po uprzednim leczeniu chemioterapią opartą o platynę

  • nieresekcyjny lub przerzutowy rak żołądka, jelita cienkiego lub dróg żółciowych po co najmniej jednej linii leczenia

   
 • 24 marca 2022 r. EMA wydała pozytywną rekomendację rozszerzającą wskazanie dla leku polatuzumab vedotin (Polivy, Roche) o leczenie pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B w skojarzeniu z R-CHP uprzednio nieleczonych.

   
 • 24 marca 2022 r. EMA wydała pozytywną rekomendację rozszerzającą wskazanie dla leku tisagenlecleucel (Kymriah, Novartis) o leczenie pacjentów z opornym/nawrotowym chłoniakiem grudkowym po co najmniej dwóch liniach leczenia.

   
 
baner

5. Ukazał się nowy raport U.S. Department of Health and Human Services (HHS) zawierający substancje rakotwórcze. W piętnastym raporcie dodano trójtlenek antymonu, kwasy halooctowe obecne w wodzie pitnej oraz Helicobacter pylori

 
 
 
baner

6. W czasopismach

Cancer Drug Approvals That Displaced Existing Standard-of-Care Therapies, 2016-2021, Benjamin i in., JAMA

W latach 2016-2021 FDA zarejestrowała 207 leków w leczeniu pacjentów onkologicznych i hematologicznych. Tylko 14% preparatów zostało uznanych jako nowy standard w leczeniu pierwszej linii i zastąpiło poprzednie terapie. 15% preparatów uznano jako alternatywne leczenie w pierwszej linii. 42% preparatów zostało zarejestrowanych w drugiej lub kolejnej linii leczenia. 29% preparatów dodano do uprzednio zarejestrowanych leków jako leczenie skojarzone.

 

Thyroidectomy without Radioiodine in Patients with Low-Risk Thyroid Cancer, Leboulleux i in., NEJM

Badanie III fazy ESTIMABL2 u pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy po tyroidektomii porównujące pooperacyjne zastosowanie radiojodu vs obserwacja. Po 3 latach obserwacji odsetek pacjentów bez objawów choroby wyniósł 95,9% vs 95,6% (NS).

 

Trastuzumab Deruxtecan versus Trastuzumab Emtansine for Breast Cancer, Cortes i in., NEJM

Badanie III fazy DESTINY-Breast03 u pacjentów z HER2-dodatnim przerzutowym rakiem piersi po wcześniejszym leczeniu przeciwciałami anty-HER2 i taksanami porównujące zastosowanie trastuzumabu derukstekan vs trastuzumab emtazyna. 12 – miesięczny PFS wyniósł 75,8% vs 34,1% (p<0,001). OR wyniósł 79,7% vs 34,2%.

 

Adjuvant Versus Early Salvage Radiation Therapy After Radical Prostatectomy for pN1 Prostate Cancer and the Risk of Death, Tilki i in., J Clin Oncol

Badanie porównujące uzupełniającą radioterapię vs wczesna ratunkowa radioterapia u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego po prostatektomii z cechą pN1. Po 7 latach obserwacji pacjenci z zajętymi co najmniej czterema węzłami chłonnymi odnosili największe korzyści z uzupełniającej radioterapii vs ratunkowa radioterapia.

 

UK 2022 Consensus on Normal Tissue Dose-Volume Constraints for Oligometastatic, Primary Lung and Hepatocellular Carcinoma Stereotactic Ablative Radiotherapy, Diez i in., Clin Oncol

Ukazał się brytyjski konsensus dotyczący dawek tolerancji w narządach krytycznych zalecanych podczas radioterapii stereotaktycznej u pacjentów z chorobą oligometastatyczną, pierwotnym nowotworem płuca i rakiem wątrobowokomórkowym.

 

Interplay Between Duration of Androgen Deprivation Therapy and External Beam Radiotherapy With or Without a Brachytherapy Boost for Optimal Treatment of High-risk Prostate CancerA Patient-Level Data Analysis of 3 Cohorts, Kishan i in., JAMA

Badanie kohortowe oceniające optymalny czas hormonoterapii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka. Optymalny czas trwania ADT u pacjentów poddanych teleradioterapii wyniósł 28 mies. U pacjentów, u których zastosowano dodatkowo boost z brachyterapii optymalny czas trwania ADT wyniósł 12 mies.