NCT00646854

Alemtuzumab and CHOP in T-cell Lymphoma

Nowotwór
chłoniak T-kom
Chorzy
1sza linia leczenia
Faza badania
III
Sponsor badania
Aarhus Universitetshospital
Termin
-
Dane kontaktowe
CO-I Warszawa; prof.J.Walewski, walewski@coi.waw.pl