Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej realizowany przez Dolnośląskie Centrum Onkologii zajął II miejsce w międzynarodowym konkursie Value Based Health Care Grants&Endorsement 2021 w kategorii ENDORSMENT. 

Konkurs Value Based Health Care Grants&Endorsement organizowany jest przez europejską inicjatywę zrzeszającą lekarzy, pracowników akademickich, organizacje pacjentów, menedżerów opieki zdrowotnej i urzędników odpowiadających za kształtowanie polityki zdrowotnej. Do konkursu zgłaszane są projekty oparte na koncepcji VBHV i inne nowatorskie projekty z zakresu opieki zdrowotnej, które osiągają obiecujące wyniki i mają potencjał wdrożeniowy na szerszą skalę. 

Do konkursu zgłoszono kilkanaście projektów z całej Europy. Z Polski zgłoszono dwa projekty - Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej  oraz pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP. Pierwsze miejsce zajął projekt holenderski dotyczący opieki okulistycznej. Wśród projektów dotyczących opieki onkologicznej, Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej został oceniony najwyżej z całej Europy.

Prezentacja laureata konkursu 

https://youtu.be/Ep_Y5YfVhmw