PTO Aktualności

4 lutego 2019

Warszawa, 4 lutego 2019 r.

Komunikat prasowy

Powstało Forum Dialogu Onkologicznego

 

Wobec ogromnego wyzwania, jakim są choroby nowotworowe dla społeczeństwa, systemu ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, przedstawiciele kilkunastu towarzystw naukowych oraz organizacji pozarządowych, zadeklarowali aktywny udział w międzyśrodowiskowej debacie o aktualnych i przyszłych wyzwaniach stojących przed polską onkologią.

Na świecie powszechne stało się podejście, iż podstawą leczenia onkologicznego jest kompleksowość i koordynacja. Skoordynowana ścieżka pacjenta powinna uwzględniać wszystkie elementy systemu od profilaktyki, poprzez diagnostykę i leczenie, aż po opiekę po zakończeniu leczenia. Wymaga to współpracy lekarzy różnych specjalności zarówno w strukturze pionowej w ramach systemu opieki onkologicznej (np. sieć onkologiczna), jak i w strukturze poziomej w ramach jednej kliniki (np. unity narządowe). W Polsce trwa transformacja systemu opieki onkologicznej, której powodzenie zależy w głównej mierze od porozumienia między wszystkimi jego uczestnikami.

W związku z powyższym, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, postawiło sobie za cel stworzenie przestrzeni do dialogu, w której przedstawiciele różnych dziedzin medycyny będą mieli możliwość przedyskutować najbardziej praktyczne aspekty kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej.

Wspólnie podkreślamy, że istnieje potrzeba utworzenia platformy do wymiany wiedzy, pomysłów i idei, wspierająca formułowanie priorytetów w zakresie polityki onkologicznej (cancer policy) oraz że tylko połączone wysiłki wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia oraz debaty mogą zagwarantować postęp w opiece onkologicznej w Polsce” – czytamy w treści deklaracji uczestników Forum Dialogu Onkologicznego.

FDO skupi się na tematach związanych z działaniem systemu opieki onkologicznej, na styku wielu dziedzin medycyny, aby umożliwić dyskusję specjalistów uczestniczących na różnych etapach opieki onkologicznej. Lista uczestników FDO pozostaje otwarta.

Deklaracje uczestnictwa złożyli przedstawiciele następujących organizacji:

 1. All.Can Polska
 2. Fundacja Alivia
 3. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
 4. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 5. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych
 6. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
 7. Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
 8. Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
 9. Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 10. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
 11. Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej
 12. Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej
 13. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
 14. Polska Unia Onkologii
 15. Towarzystwo Chirurgów Polskich
 16. Polskie Towarzystwo Onkologiczne
 17. Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych

 

Kontakt:

Nikola Jennek
Dyrektor ds. relacji zewnętrznych
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
e-mail: nikola.jennek@pto.med.pl
Tel.:  508 978 310