Warszawa 2021-04-20

 

 

Stanowisko wspólne Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiej Grupy Raka Płuca, Konsultantów Krajowych w dziedzinach onkologicznych oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Onkologii Klinicznej w sprawie postępowania Fundacji Onkologicznej ALIVIA wobec Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
Onkologii Klinicznej prof. Macieja Krzakowskiego

 

Zarządy Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiej Grupy Raka Płuca oraz Konsultanci Krajowi w dziedzinach Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii Onkologicznej i Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie Onkologii Klinicznej, wyrażają dezaprobatę i zbulwersowanie wobec ataków Fundacji Onkologicznej Alivia wymierzonych w osobę Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej prof. Macieja Krzakowskiego.

 

Równo rok temu, Fundacja publicznie zaatakowała prof. Krzakowskiego za nieujawnienie korespondencji pomiędzy Nim a konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie onkologii klinicznej dotyczącymi m.in. przygotowań do zabezpieczenia opieki onkologicznej w obliczu pandemii. Fundacja Alivia złożyła skargę na stanowisko prof. Krzakowskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 17 listopada ur. uznał, że nie miało miejsca rażące naruszenie prawa, oraz, że Konsultant powinien ponownie rozważyć wniosek Fundacji Alivia, co też prof. Krzakowski uczynił, nie zmieniając ostatecznie swojego stanowiska. Tym samym, rozpowszechnianie w mediach społecznościowych nieprawdziwych informacji, jakoby Fundacja Alivia wygrała w Sądzie jest absolutnym nadużyciem.

 

Profesor Maciej Krzakowski jest osobą, która zrobiła bardzo wiele, o ile nie najwięcej, dla integracji środowiska onkologów klinicznych w Polsce. Dzięki jego zaangażowaniu i poświęceniu udało się wprowadzić w Polsce standardy postępowania, opracować wytyczne, przygotować podręczniki dla onkologów i poradniki dla pacjentów. Nie można tu nie wspomnieć o jego staraniach zmierzających do zwiększenia dostępności nowoczesnych leków w ramach programów lekowych oraz ratunkowego dostępu do terapii lekowych.

 

Co więcej, stanowisko Fundacji Alivia wobec Konsultanta Krajowego prof. Macieja Krzakowskiego jest z niezgodne ze stanowiskiem innych organizacji pacjentów onkologicznych w Polsce, m.in. Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Federacji Stowarzyszeń Amazonki, Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki SARCOMA, Stowarzyszenia Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową, Fundacja Onkologika, Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” oraz inicjatywa All.Can. Wyżej wymienione stowarzyszenia w bezpardonowych atakach Fundacji Alivia upatrują zagrożenia dla kontynuacji bardzo dobrej współpracy pomiędzy nimi a środowiskiem polskich onkologów oraz podważenia zaufania chorych na nowotwory do systemu opieki onkologicznej w Polsce jako całości.

 

 

Sygnatariusze niniejszego listu jednoznacznie potępiają destrukcyjne standardy postępowania prezentowane przez Fundację Alivia, które dramatycznie utrudniają dalszą współpracę tej organizacji ze środowiskiem lekarzy onkologów w Polsce.

 

 

 

Sygnatariusze

 

    Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej      Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

    prof. dr hab. med. Piotr Wysocki                                            dr hab. med. Dawid Murawa

    prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki                                       dr hab. med. Wojciech Wysocki

    dr hab. med. Michał Jarząb                                                    prof. dr hab. med. Piotr Richter

    dr hab. med. Barbara Radecka                                              prof. dr hab. med. Zbigniew Nowecki

    dr med. Maryna Rubach                                                         dr n med. Michał Jankowski

    dr med. Piotr Tomczak                                                           prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski

    lek. Paweł Sobczuk                                                                prof. dr hab. med. Agnieszka Kołacińska-Wow

                                                                                                   dr hab. med. Agnieszka Czarniecka

    Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego             dr hab. med. Tomasz Jastrzębski

    dr hab. med. Adam Maciejczyk                                              dr hab. med. Andrzej Rutkowski

    prof. dr hab. med. Jacek Fijuth                                               dr hab. med. Zoran Stojcev

    prof. dr hab. med. Jan Walewski                                            dr hab. med. Marek Zawadzki

    dr n. med. Aleksandra Łacko 

    dr n. med. Agata Szulc                                                                 Zarząd Polskiej Grupy Raka Płuca

    dr hab. n. med. Joanna Didkowska                                            prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

    prof. dr hab. med. Stanisław Góźdź                                            prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

    prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki                                            prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

    prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski                                             prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski

    prof. dr hab. med. Ewa Sierko                                                    prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort

                                                                                                        dr n. med. Piotr Rudziński

 

    Zarząd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej

    prof. dr hab. med. Jacek Fijuth                                                dr hab. med. Adam Maciejczyk

prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski                                   prof. dr hab. med. Rafał Dziadziuszko

    prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki                                         prof. dr hab. med. Piotr Milecki

    dr n. med. Justyna Chałubińska-Fendler                                 dr hab. n. med Tomasz Rutkowski

    dr n. med. Łukasz Kuncman                                                    dr n. med Krzysztof Konopa

 

     Polska Unia Onkologii

    dr Janusz Meder

 

    Konsultanci krajowi

    prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski – radioterapia onkologiczna

    prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski – chirurgia onkologiczna

 

    Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie onkologii klinicznej

    dr med. Wiesław Bal – województwo śląskie

    dr hab. med. Lubomir Bodnar – województwo warmińsko-mazurskie

    dr hab. med. Beata Jagielska – województwo mazowieckie

    prof. dr hab. med. Bożenna Karczmarek-Borowska - województwo podkarpackie

    dr med. Emilia Cisarż – województwo dolnośląskie

    dr hab. med. Maria Litwiniuk – województwo wielkopolskie

    dr med. Elwira Matuszewska - województwo podlaskie

    prof. dr hab. med. Piotr Potemski – województwo łódzkie

    dr hab. med. Barbara Radecka - województwo opolskie

    dr med. Joanna Streb – województwo małopolskie

    dr hab. med. Violetta Sulżyc-Bielicka - województwo lubuskie

    dr med. Michał Wiśniewski - województwo kujawsko-pomorskie

    prof. dr hab. Renata Zaucha – województwo pomorskie