W dniu 24 września br. Minister Zdrowia ogłosił standardy akredytacyjne dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP). Dokument powstał w ramach projektu pn. Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Aktualnie rozpoczął się kolejny, bardzo ważny etap realizacji ww. projektu polegający na szkoleniach online z zakresu standardów organizacyjnych i akredytacyjnych w patomorfologii.

Szkolenia adresowane są do pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w zakresie patomorfologii oraz pracowników podmiotów leczniczych korzystających z badań patomorfologicznych.

Szkolenia poprowadzą: prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, prof. dr hab. n. med. Renata Langfort oraz prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś. Zakres szkoleń obejmuje rolę badań patomorfologicznych w kompleksowej opiece nad pacjentem, badanie patomorfologiczne od A do Z oraz kontrolę jakości i koszty w badaniu patomorfologicznym.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz formularz rejestracyjny dostępne są na dedykowanej stronie internetowej: www.standardywpatomorfologii.pl/

 

Standardy w patomorfologii