O leczeniu onkologicznym, wsparciu psychologicznym w dobie epidemii koronawirusa oraz o sieci szpitali onkologicznych w audycji Małgorzaty Waszkiewicz z Radia TOK FM
Zalecenia do oceny i zarządzania ryzykiem pacjentów i personelu na oddziałach radioterapii onkologicznej podczas rozprzestrzeniania się COVID-19 opracowane przez włoskie Towarzystwo Radioterapii I
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej opublikowało stanowisko w sprawie leczenia systemowego pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej w kontekście pandemii SARS-CoV-2.
Radioterapia jest leczeniem ratującym życie chorych na nowotwory złośliwe, dlatego w okresie epidemii COVID-19 nie można od niej odstąpić lub odroczyć jej rozpoczęcia, jeśli jednostka lecznicza
Minister Zdrowia bardzo szybko i sprawnie wprowadził sieć szpitali zakaźnych, które koordynują leczenie chorych na koronawirusa w regionach.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaleca wszystkim podmiotom medycznym zajmującym się leczeniem onkologicznym wdrożenie procedur bezpieczeństwa mających

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie fakt, że chorzy na nowotwory w trakcie leczenia mają często obniżoną odporność, w szpitalach wprowadzono wzmożone systemy