Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,

 

Informujemy, że 23 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu kadencji 2018 – 2022 oraz wybrano nowy Zarząd Główny PTO, Redaktora Naczelnego czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”, Główną Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński na kadencję 2022-2026.

 

PODZIĘKOWANIA

Odchodzącym członkom Zarządu Głównego PTO kadencji 2018 – 2022 pragniemy złożyć serdecznie podziękowania za działalność na rzecz towarzystwa. W szczególności za zaangażowanie w ważne zmiany systemowe w opiece onkologicznej, uczestnictwo w dziesiątkach spotkań w Ministerstwie Zdrowia, Parlamencie polskim i europejskim, udział w licznych konferencjach i debatach organizowanych przez towarzystwa naukowe, związki lekarskie, organizacje pacjentów oraz media. Docenienia wymagają wszelkie aktywności w postaci wystosowania setek pism w istotnych dla środowiska onkologicznego sprawach, w szczególności opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń związanych z onkologią. Nie mniej ważna dla obecnego Zarządu była także współpraca międzynarodowa, m.in. w ramach inicjatywy iPAAC czy też współpraca z Niemieckim Towarzystwem Onkologicznym. Ponadto, Zarząd kadencji 2018 – 2022 kontynuował tradycje naukowe towarzystwa realizując z powodzeniem konferencje naukowe, w tym V Kongres Onkologii Polskiej oraz publikując liczne raporty czy wydając zalecenia i rekomendacje. Dzięki tej działalności Polskie Towarzystwo Onkologiczne stało się znaczącym partnerem debaty publicznej i świata naukowego. 

 

Poniżej przedstawiamy listę członków nowego Zarządu Głównego PTO, Redaktora Naczelnego czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

 

ZARZĄD GŁÓWNY PTO KADENCJI 2022 – 2026:

 1. Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski – Przewodniczący Zarządu
 2. Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – Przewodniczący kadencji 2018-2022
 3. Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Wiceprzewodniczący
 4. Dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa – Skarbnik 
 5. Dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP – Sekretarz 
 6. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
 7. Dr n. med. Dorota Kazberuk 
 8. Dr hab. n. med. Marta Mańczuk 
 9. Dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski 
 10. Prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz 
 11. Dr n. med. Marcin Ziętek Wrocław 

 

REDAKTOR NACZELNY NOWOTWORY JOURNAL

Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, Prof. KAAFM

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA 

 1. Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 2. Dr n. med. Aleksandra Łacko
 3. Dr n. med. Agata Szulc

 

SĄD KOLEŻEŃSKI 

 1. Dr n. med. Ewa Chmielowska
 2. Dr hab. n. med. Joanna Didkowska
 3. Dr hab. n. med. Barbara Radecka

 

 

 

Członkowie Zarządu Głównego PTO kadencji 2022-2026