Zalecenia i rekomendacje Konsultanta Krajowego dla radioterapii w warunkach epidemii COVID-19

Radioterapia jest leczeniem ratującym życie chorych na nowotwory złośliwe, dlatego w okresie epidemii COVID-19 nie można od niej odstąpić lub odroczyć jej rozpoczęcia, jeśli jednostka lecznicza realizująca to leczenie nie ma ograniczeń epidemicznych – apeluje w dokumencie opisującym zalecenia i rekomendacja dla radioterapeutów, prof. dr hab. Krzysztof Składowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

Zalecenia powstały dzięki współpracy z Zarządem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej i w oparciu o doniesienia literaturowe.

Konsultant Krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej poleca, aby wszystkie zakłady i pracownie radioterapii i brachyterapii w Polsce wdrożyły zalecenia. Konsultantów Wojewódzkich ds. radioterapii onkologicznej zobowiązuje do przekazania zaleceń do podległych jednostek oraz raportowania sytuacji epidemicznej na terenie ich województw.

Pełna treść zaleceń i rekomendacji.