Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20 lutego 2021 roku w wieku 95 lat zmarł ŚP. Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży, wybitny naukowiec specjalizujący się w biologii nowotworów, powstaniec warszawski, społecznik, nauczyciel i autorytet dla kilku pokoleń lekarzy. Wieloletni, wybitny i zasłużony Kierownik Zakładu Biologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. Autor ponad 140 publikacji naukowych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, członek wielu rad i towarzystw naukowych. Promotor wielu doktoratów, doctor honoris causa uczelni medycznych w Katowicach i Białymstoku. Laureat wielu nagród i odznaczeń państwowych. Kawaler Orderu Orła Białego.

 

Źródło: Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach.