Aktualności

Można już zgłaszać prace na XIII Konferencję Polskiej Grupy Raka Płuca.

...

więcejXIII Konferencję Polskiej Grupy Raka Płuca  

Prace polskich autorów zakwalifikowane na 38. konferencję ESTRO, odbywającą się w dniach 26-30 kwietnia 2019 r. w Mediolanie

...

więcejPrace polskich autorów zakwalifikowane na 38. konferencję ESTRO 

Trwa Konkurs PTOK "Dla młodych onkologów” pod patronatem firmy Ipsen Poland, którego celem jest zainspirowanie młodych lekarzy do aktywności naukowej oraz promocja najlepszych publikacji w dziedzinie raka nerki.

...

więcejKonkurs PTOK "Dla młodych onkologów” 

Wobec ogromnego wyzwania, jakim są choroby nowotworowe dla społeczeństwa, systemu ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, przedstawiciele kilkunastu towarzystw naukowych oraz organizacji pozarządowych, zadeklarowali aktywny udział w międzyśrodowiskowej debacie o aktualnych i przyszłych wyzwaniach stojących przed polską onkologią.

...

więcejPowstało Forum Dialogu Onkologicznego - komunikat prasowy z dnia 4 lutego 2019 r 

Zapraszamy lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej do wysyłania zgłoszeń do udziału w kongresie American Society of Clinical Oncology (ASCO). Warunkiem zgłoszenia są opłacone składki na rzecz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za rok 2018 i 2019. Do podania należy dołączyć CV z uwzględnieniem dorobku naukowego i aktualnie prowadzonych projektów.

Zarząd PTO spośród nadesłanych podań wyłoni dwie osoby, które wezmą udział w tegorocznych kongresie ASCO.

...

więcejZapraszamy do wysyłania zgłoszeń do udziału w kongresie ASCO