Aktualności

W dniu 6 kwietnia 2018 odbyło się w Warszawie Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz wybrano ZG PTO, Redaktora Naczelnego czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na kadencję 2018-2022.

...

więcejNowe władze Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 

Zarząd Główny PTO na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2018 podjął uchwałę o utworzeniu Lubuskiego Oddziału PTO z siedzibą w Zielonej Górze. Członkom nowego oddziału życzymy dalszych sukcesów.

...

więcejZostał utworzony nowy oddział PTO z siedzibą w Zielonej Górze 

Zarząd Główny PTO na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2018 podjął uchwałę o utworzeniu stanowiska Honorowego Redaktora czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” i nominował na to stanowisko wieloletniego Redaktora Naczelnego prof. dr hab. Edwarda Towpika. Serdecznie gratulujemy!

...

więcejProf. dr hab. Edward Towpik Honorowym Redaktorem czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”  

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę naukową pt. "Nowotwory złośliwe skóry”. Autorzy dwóch najlepszych prac będą mieli możliwość wzięcia udziału w kongresie EADO 2018 (9th World Meeting of Interdisciplinary Melanoma/Skin Cancer Centres), który odbędzie się w dniach 6-9 listopada 2018 w Barcelonie.

...

więcejKonkurs na najlepszą pracę naukową pt. "Nowotwory złośliwe skóry” 

Serdecznie zapraszamy Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego na Walne Zgromadzenie Członków PTO, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.15 w Warszawie w hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport przy ulicy Żwirki i Wigury 1 (połączona sala Warszawa + Kraków).

...

więcejWalne Zgromadzenie Członków PTO 6 kwietnia 2018 

W dniu 19 grudnia 2017 w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Hilarego Koprowskiego. Głównym Laureatem Nagrody jest prof. dr hab. Przemysław Juszczyński, który w imieniu zespołu odebrał nagrodę z rąk Przewodniczącego-Elekta ZG Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dr hab. Adama Maciejczyka.

...

więcejUroczystość wręczenia Nagrody im. Hilarego Koprowskiego za rok 2017 

Już po raz szósty, wspólnie z zaproszonymi ekspertami będziemy dyskutować na istotne dla nas, onkologów tematy. Jak zawsze będzie to czas na wymianę poglądów, doświadczeń oraz pogłębienie praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu właściwych decyzji w codziennej praktyce zawodowej. Gwarancją wysokiego poziomu naukowego wydarzenia są zaproszeni przez nas specjaliści.

...

więcejVI Krakowska Konferencja Onkologiczna "Postępy w diagnostyce i leczeniu wybranych nowotworów złośliwych" 

W dniu 18 maja Centrum Onkologii w Gliwicach uruchomi pierwszy w Polsce w pełni kompleksowy akcelerator do radiochirurgii i radioterapii EDGE Radiosurgery System.

...

więcejUruchomienie akceleratora do radiochirurgii i radioterapii EDGE Radiosurgery System w Gliwicach