Aktualności

W dniu 7 października 2013 r. w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Hilarego Koprowskiego.

...

więcej Uroczystość wręczenia Nagrody im. Hilarego Koprowskiego 2013 

Ponad 80 osób wzięło udział w drugim roboczym spotkaniu PTO poświęconym wypracowaniu strategii dla polskiej onkologii, które odbyło się w Gdańsku 27 czerwca. Protokół z obrad dostępny jest na stronie PTO.

...

więcejProtokół z obrad - II Debata Programowa, poświęcona wybranym zagadnieniom opracowywanej strategii dla polskiej onkologii. 

Firma GlaxoSmithKline zamierza uruchomić adresowany do lekarzy onkologów serwis informacyjny o tematyce medycznej oraz pozamedycznej, w postaci audiowizualnych wykładów oraz konferencji on-line. Będą one przygotowane przez specjalistów prawa medycznego, rozwoju osobistego i innych pokrewnych dziedzin. W celu doboru tematów, które mogą najbardziej zainteresować onkologów, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która zajmie Państwu nie dłużej niż 3 minuty.

...

więcejSerwis informacyjny firmy GlaxoSmithKline 

15 lutego 2013 roku zakończyło się ponowne głosowanie KPTL nad projektami apelu w sprawie stosowania deklaracji konfliktu interesów w edukacji medycznej i stanowisk w sprawie standardów i wytycznych postępowania w medycynie oraz w sprawie modułowego systemu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów.

...

więcejGłosowanie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich