Aktualności

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym w 2016 i do końca czerwca 2017 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka.

...

więcejKonkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka.  

Zapraszamy do zapoznania się z 6. edycją ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pokonać Raka” wydawnictwa Medical Media Solutions. Jesteśmy Partnerem Kampanii i specjalnie dla Państwa publikacja „Pokonać Raka”, która ukazała się 24 lutego wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita” dostępna jest online http://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2017/02/pokonacrakaWTO.pdf

...

więcejStartuje 6. edycja kampanii „Pokonać raka” 

Jak można zmniejszyć zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce ─ w oparciu o aktualną wiedzę naukową z obszaru medycyny, biochemii i dietetyki? Odpowiedź na to pytanie będzie można uzyskać już 27 stycznia 2017 r. w War-szawie podczas II Narodowego Kongresu Żywieniowego na PGE Narodowym.

...

więcejII Narodowy Kongres Żywieniowy będzie poświęcony nowotworom 

 

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Hilarego Koprowskiego. Głównym Laureatem Nagrody jest dr hab. Joanna Niemiec, która w imieniu zespołu odebrała nagrodę z rąk Przewodniczącego ZG PTO prof. dr hab. Jacka Fijutha, oraz Dyrektora Gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Fundatora Nagrody prof. dr hab. Krzysztofa Składowskiego.

...

więcejNagroda im. Hilarego Koprowskiego za rok 2016 przyznana.  

Z tegorocznych nagród Polskiej Akademii Nauk - trzy dotyczą onkologi.

...

więcejNagrody Polskiej Akademii Nauk - onkologia. 

Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation, Inc.) informuje, że w roku 2017 zostanie przyznana po raz trzeci Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich w wysokości 10,000 USD za najwybitniejszą oryginalną pracę z zakresu medycyny klinicznej opublikowaną w naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej w języku angielskim ...

...

więcejNagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich 

Walne Zgromadzenie Członków PTO.

Data: 12 października 2016

W dniu 14 października 2016 odbędzie się zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTO.

...

więcejWalne Zgromadzenie Członków PTO. 

Ministerstwo Zdrowia uwzględniło wspólne postulaty pacjentów onkologicznych oraz PTO i zdecydowało się utrzymać obowiązek zwoływania konsyliów, czyli wielodyscyplinarnych zespołów medycznych, zajmujących się ustalaniem indywidualnego planu leczenia osoby chorej na nowotwór złośliwy, który został wprowadzony 1 stycznia 2015, w ramach regulacji prawnych tzw. pakietu onkologicznego i - w ocenie pacjentów - był jednym z jego najbardziej wartościowych rozwiązań.

...

więcejMinisterstwo Zdrowia uwzględnia wspólne postulaty pacjentów onkologicznych oraz PTO w sprawie zwoływania konsyliów.