II Narodowy Kongres Żywieniowy będzie poświęcony nowotworom

3 stycznia 2017

Jak można zmniejszyć zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce ─ w oparciu o aktualną wiedzę naukową z obszaru medycyny, biochemii i dietetyki? Odpowiedź na to pytanie będzie można uzyskać już 27 stycznia 2017 r. w War-szawie podczas II Narodowego Kongresu Żywieniowego na PGE Narodowym.

W programie kongresu, organizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), przewidzianych jest kilkanaście wykładów poruszających różne aspekty żywienio-wego zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych oraz żywieniowych czynni-ków ryzyka. Wykładowcami będą uznani eksperci z IŻŻ oraz kilku innych ośrod-ków naukowych i medycznych w Polsce.

Dlaczego przetworzona żywność może być rakotwórcza? Jaki wpływ na rozwój nowotworów mają zanieczyszczenia żywności? Czy należy się obawiać substancji dodatkowych w produktach spożywczych? – to tylko niektóre z ciekawych tema-tów, jakie będą poruszane w trakcie kongresu podzielonego na cztery odrębne sesje.

Sesja I pozwoli przedstawić najnowsze badania naukowe IŻŻ ukazujące m.in. jak zmiany w żywieniu i stylu życia Polaków z ostatnich kilkudziesięciu lat wpłynęły na występowanie różnych nowotworów złośliwych. W sesji II, poświęconej profi-laktyce, omówione zostaną praktyczne zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej oraz odbędzie się debata, w której udział wezmą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Unii Onkologii. Sesja III poświęcona będzie żywie-niu i aktywności fizycznej osób chorych na nowotwory z zaburzeniami stanu od-żywienia. Jej uczestnikami będą eksperci m.in. z Centrum Zdrowia Dziecka, Pol-skiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz AWF we Wrocławiu. Sesja IV poświęcona będzie rekomendacjom dotyczącym stylu życia dla osób po wyleczeniu nowotworu. Jej uczestnikami będą m.in. przedstawi-ciele Centrum Edukacji Zdrowotnej w Warszawie i AWF we Wrocławiu.

Szczegółowy program wydarzenia, formularze zgłoszeniowe i inne ważne informa-cje znaleźć można na stronie internetowej:

kongres-zywieniowy.waw.pl