Informacja o kursie Advanced International Breast Cancer Course (AIBCC)

3 lipca 2019

Organizatorzy "Advanced International Breast Cancer Course (AIBCC)”, odbywającego się w dniach 10-12 października 2019 r. w Padwie, informują, że autorzy doniesień nie będą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa.

meettheprofessor.accmed.org