Konferencja z okazji światowego dnia walki z rakiem „Rok 2017 – początek reformy systemu ochrony zdrowia a potrzeby polskiej onkologii"

3 stycznia 2017

W dniu 2 lutego 2016 w Centrum Onkologii - Instytucie im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie odbędzie się konferencja z okazji światowego dnia walki z rakiem „Rok 2017 – początek reformy systemu ochrony zdrowia a potrzeby polskiej onkologii".

Organizatorami konferencji są: Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie i PTO we współdziałaniu z PTOK, PTChO, PTRO, PUO i Konsultantami Krajowymi w dziedzinach onkologicznych, Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii (OZPCIO).