Konkurs im. Krzysztofa Krzemienieckiego na najlepszy „Opis Przypadku” opublikowany w czasopiśmie „Oncology in Clinical Practice".

22 kwietnia 2017

Informujemy o konkursie im. Krzysztofa Krzemienieckiego na najlepszy „Opis Przypadku” opublikowany w czasopiśmie „Oncology in Clinical Practice".

Szczegóły są dostępne na stronie:

https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/announcement/view/191

oraz w Regulaminie konkursu

https://journals.viamedica.pl/public/journals/5/CaseReportContestPolicies_3.pdf )