Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka.

11 kwietnia 2017

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym w 2016 i do końca czerwca 2017 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka. Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Nagrodę w wysokości 7000 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Nagroda zostanie wręczona na Warsaw Skin Cancer Conference w Warszawie w dniu 7 października br.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: do dnia 31 sierpnia 2017 roku.