Konkurs na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii w 2016 roku.

22 kwietnia 2017

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej prowadzi Konkurs 2017 na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym, najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii w 2016 roku. W Konkursie 2017 mogą uczestniczyć osoby prowadzące działalność naukową w Polsce lub zamieszkałe w Polsce. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca 2017. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem:

https://ptok.pl/edukacja/dzialalnosc_naukowa/regulamin_konkursu_2017