Konkurs PTChO na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w latach 2018 – 2019

13 maja 2019

Trwa Konkurs PTChO na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w latach 2018 – 2019. Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: sekretariat@ptcho.org.pl do dnia 31 sierpnia 2019 roku.