Nagroda im. Hilarego Koprowskiego za rok 2016 przyznana.

20 grudnia 2016

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Hilarego Koprowskiego.
Profesor Hilary Koprowski, urodzony w roku 1916 w Warszawie, zmarły 11 kwietnia 2013 w Filadelfii, był lekarzem, wirusologiem i immunologiem, muzykiem i kompozytorem, twórcą pierwszej w świecie szczepionki przeciwko wirusowi polio. Od roku 1944 mieszkał i pracował w USA, gdzie był organizatorem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Wistara w Filadelfii, a później kierownikiem instytutów badawczych na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona w Filadelfii. Założyciel Fundacji Koprowskich, której zadaniem jest wspieranie polsko-amerykańskiej współpracy naukowej. Prof. Koprowski jest kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski (1998) oraz doktorem honoris causa wielu polskich uczelni.

Nagroda im. Hilarego Koprowskiego przyznawana jest od roku 2007 przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne za najlepszą wykonaną w polskim ośrodku badawczym pracę naukową w zakresie onkologii klinicznej lub doświadczalnej.
Laureatem Nagrody za rok 2016 został zespół autorów z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, który opublikował cykl 12 prac dotyczących molekularnych czynników rokowniczych w leczeniu raka piersi:

 1. Biesaga B, Niemiec J, Wysocka J, Słonina D, Ziobro M: The search for optimal cutoff points for apoptosis and proliferation rate in prognostification of early stage breast cancer patients treated with anthracyclines in adjuvant settings. Tumor Biol. 2015 Dec 19.
 2. Luczynska E, Niemiec J, Ambicka A, Adamczyk A, Walasek T, Ryś J, Sas-Korczyńska B: Correlation between blood and lymphatic vessel density and results of contrast-enhanced spectral mammography. Pol J Pathol. 2015;66:310-2.
 3. Sas-Korczynska B, Adamczyk A, Niemiec J, Harazin-Lechowska A, Ambicka A, Jakubowicz J: Androgen receptor in male breast cancer. Pol J Pathol. 2015;66:347-52.
 4. Adamczyk A, Niemiec J, Janecka A, Harazin-Lechowska A, Ambicka A, Grela-Wojewoda A, Domagała-Haduch M, Cedrych I, Majchrzyk K, Kruczak A, Ryś J, Jakubowicz J: Prognostic value of PIK3CA mutation status, PTEN and androgen receptor expression for metastasis-free survival in HER2-positive breast cancer patients treated with trastuzumab in adjuvant setting. Pol J Pathol. 2015;66:133-41.
 5. Grela-Wojewoda A, Niemiec J, Sas-Korczyńska B, Cedrych I, Domagała-Haduch M, Adamczyk A, Ambicka A, Kołacz J, Jakubowicz J: Prognostic Role of Nodal Status and Clinically Asymptomatic Valvular Insufficiency in Patients with HER2-positive Breast Cancer Treated with Chemotherapy, Radiotherapy and Trastuzumab in an Adjuvant Setting. Anticancer Res. 2015;35:4063-72.
 6. Niemiec J, Adamczyk A, Ambicka A, Mucha-Małecka A, Wysocki WM, Majchrzyk K, Ryś J: BGX-Ki-67 index as a supplementary marker to MIB-1 index, enabling more precise distinction between luminal A and B subtypes of breast carcinoma and eliminating the problem of membranous/cytoplasmic MIB-1 staining. Am J Clin Pathol. 2015;143:419-29.
 7. Niemiec J, Sas-Korczynska B, Harazin-Lechowska A, Martynow D, Adamczyk A: Lymphatic and blood vessels in male breast cancer. Anticancer Res. 2015;35:1041-8.
 8. Biesaga B, Niemiec J, Ziobro M: BCL-2, topoisomerase IIα, microvessel density and prognosis of early advanced breast cancer patients after adjuvant anthracycline-based chemotherapy. J Cancer Res Clin Oncol. 2014;140:2009-19.
 9. Niemiec J, Adamczyk A, Ambicka A, Mucha-Małecka A, Wysocki MW, Ryś J: Distribution of podoplanin-positive tumour vessels predicts disease-specific survival of node-positive breast cancer patients treated with anthracyclines and/or taxanes. Cancer Invest. 2014;32:168-77.
 10. Adamczyk A, Niemiec J, Ambicka A, Mucha-Małecka A, Mituś J, Ryś J: CD44/CD24 as potential prognostic markers in node-positive invasive ductal breast cancer patients treated with adjuvant chemotherapy. J Mol Histol. 2014;45:35-45.
 11. Niemiec J, Adamczyk A, Ambicka A, Mucha-Małecka A, Wysocki W, Ryś J: Triple negative, basal marker expressing, and high grade breast carcinomas are characterised by high lymphatic vessel density and expression of podoplanin in stromal fibroblasts. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2014;22:10-6.
 12. Sas-Korczyńska B, Niemiec J, Harazin-Lechowska A, Korzeniowski S, Martynow D, Adamczyk A, Sokołowski A: The biological markers and results of treatment in male breast cancer patients. The Cracow experience. Neoplasma. 2014;61:331-9.

Głównym Laureatem Nagrody jest dr hab. Joanna Niemiec, która w imieniu zespołu odebrała nagrodę z rąk Przewodniczącego ZG Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. Jacka Fijutha, oraz Dyrektora Gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Fundatora Nagrody, prof. Krzysztofa Składowskiego.