Nagrody Polskiej Akademii Nauk - onkologia.

7 grudnia 2016

Z tegorocznych nagród Polskiej Akademii Nauk - trzy dotyczą onkologii:

  • medal im. Jędrzeja Śniadeckiego został nadany prof. dr hab. Sebastianowi Gieblowi z Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii CentrumOnkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach – za wybitne wyniki badań naukowych w dziedzinie transplantologii w leczeniu chorób nowotworowych i szerzenie wiedzy w tej dziedzinie;
  • nagroda im. Jędrzeja Śniadeckiego za cykl prac dotyczących terapii z zastosowaniem przeciwnowotworowym przeciwciał monoklonalnych, przyznano prof. dr hab. Jakubowi Gołąbowi i dr Magdalenie Winiarskiej z Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
  • indywidualną Nagrodę Wydziałową za cykl prac pt. "Ocena czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych na raka piersi” przyznano dr hab. Renacie Duchnowskiej z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

www.instytucja.pan.pl