Protokoły z zebrań Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego