Przyznane zostały nagrody w konkursach Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

12 września 2018

Przyznane zostały nagrody w konkursach Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

A. Najlepszy doktorat obroniony w 2017 roku:

  • Michał Osowiecki – "Pierwotny chłoniak ośrodkowego układu nerwowego: ocena metod leczenia w ewolucji od 2000 roku” - pierwsza nagroda;
  • Rafał Czyżykowski - "Wpływ stresu oksydacyjnego na skuteczność chemioterapii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca” - druga nagroda.

B. Najlepsza praca anglojęzyczna opublikowana w 2017 roku:

  • Elżbieta Sarnowska - "Evaluation of the role of downregulation of SNF5/INI1 core subunit of SWI/SNF complex in clear cell renal cell carcinoma development.” w American Journal of Cancer Research - pierwsza nagroda;
  • Marek Z. Wojtukiewicz - "Antiplatelet agents for cancer treatment: a real perspective or just an echo from the past?” w Cancer Metastasis Rev. - druga nagroda.

C. Nagroda za najlepszą publikację dotyczącą raka nerki w konkursie PTOK "Dla młodych onkologów”:

  • Jakub Kucharz - "Sunitinib-induced hypothyroidism predicts progression-free survival in metastatic renal cell carcinoma patients” w Medical Oncology.

D. Nagroda im. Krzysztofa Krzemienieckiego za najlepszy opis przypadku opublikowany w "Oncology in Clinical Practice”:

  • Maciej Kawecki – "Liver metastases of colorectal cancer – what are the limitations of multimodality treatment?”

https://ptok.pl/strona_glowna/uroczyste_otwarcie_xxi_kongresu_ptok