Walne Zgromadzenie Członków PTO 6 kwietnia 2018

4 marca 2018

Serdecznie zapraszamy Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego na Walne Zgromadzenie Członków PTO, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.15 w Warszawie w hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport przy ulicy Żwirki i Wigury 1 (połączona sala Warszawa + Kraków).

W programie zebrania znajdą się między innymi:

  • dyskusja nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTO i głosowanie w tej sprawie,
  • zaprezentowanie sprawozdania finansowego PTO za 2017 rok, dyskusja i głosowanie w tej sprawie,
  • wybory członków Władz PTO kadencji 2018 – 2022.

Zarząd Główny PTO