Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń do udziału w kongresie ASCO 2020

23 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

Zapraszamy lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej do wysyłania zgłoszeń do udziału w przyszłorocznym kongresie American Society of Clinical Oncology (ASCO). Warunkiem zgłoszenia są opłacone składki na rzecz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za rok 2019 i 2020. Do podania należy dołączyć CV z uwzględnieniem dorobku naukowego i aktualnie prowadzonych projektów.

Zarząd PTO spośród nadesłanych podań wyłoni dwie osoby, które wezmą udział w tegorocznych kongresie ASCO.

Zgłoszenia proszę wysyłać do Sekretarza PTO – Pani dr Agaty Szulc (mail: ) oraz na adres korespondencyjny: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszelda 12, 53-413 Wrocław do dnia 31 stycznia 2020 r.

Dr hab. Adam Maciejczyk

Przewodniczący Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Dr Agata Szulc

Sekretarz Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Informacja o sponsorze:

Uczestnictwo w kongresie będzie sponsorowane przez firmę Roche Sp. z o.o. zgodnie z zasadami uczestnictwa lekarzy w kongresach naukowych w oparciu o przepis art. 52 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, który mówi o tym, że jedną z form reklamy produktów leczniczych jest sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Dobrą praktyką w tym zakresie jest zawieranie przez sponsora umowy pisemnej z osobą sponsorowaną. Umowa taka precyzuje zakres świadczeń zapewniany osobie sponsorowanej przez sponsora w związku z je uczestnictwem w kongresie naukowym. Niektóre świadczenia zapewniane na mocy takiej umowy stanowią przychód pochodzący z innych źródeł niż w rozumieniu uistawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skutkiem tego sponsor ma obowiązek wystawić osobie fizycznej PIT-8C opiewający na wartość opodatkowanych świadczeń, a sponsorowany rozliczyć podatek dochodowy wynikający z uzyskanego w tej sposób przychodu. Stosowny wzór umowy sponsoringowej oraz PIT-8C zostaną przygotowane i dostarczone przez Roche Sp. z o.o. kandydatom wyłonionym w konkursie.