Został utworzony nowy oddział PTO z siedzibą w Zielonej Górze

10 kwietnia 2018

Zarząd Główny PTO na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2018 podjął uchwałę o utworzeniu Lubuskiego Oddziału PTO z siedzibą w Zielonej Górze.
Członkom nowego oddziału życzymy dalszych sukcesów.