Kalendarium — w kraju

KONFERENCJA

MIEJSCE

DATA

XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca — Best of WCLC

www.rakpluca11.pl

Warszawa

16–18 listopada 2017

V Konferencja Chłoniaki — Post Lugano

www.chloniaki.viamedica.pl

Łódź

17–18 listopada 2017

VII Konferencja "Biologia Molekularna Nowotworów w Praktyce Klinicznej"

www.onko.viamedica.pl

Warszawa

24–25 listopada 2017

Kongres Medyczny Varia Medica 2017

www.viamedica.pl

Warszawa

30 listopada – 2 grudnia 2017

Postępy Onkologii. Konferencja interaktywna

www.po2018.viamedica.pl

Katowice

12 stycznia 2018

Postępy Onkologii. Konferencja interaktywna

www.po2018.viamedica.pl

Łódź

13 stycznia 2018

VI Zimowe Forum Onkologiczne

www.zimoweforumonkologiczne.viamedica.pl

Zakopane

26–27 stycznia 2018

IV Konferencja Immunoterapia Nowotworów

www.immunoterapia.viamedica.pl

Warszawa

1–2 lutego 2018

Postępy Onkologii. Konferencja interaktywna

www.po2018.viamedica.pl

Wrocław

3 lutego 2018

Nowości i kontrowersje w leczeniu nowotworów układu pokarmowego. Po Gastrointestinal Cancers Symposium 2018

www.nup.viamedica.pl

Warszawa

16 lutego 2018

Postępy Onkologii. Konferencja interaktywna

www.po2018.viamedica.pl

Gdańsk

17 lutego 2018

Konferencja "European forum of oncology — Genitourinary cancers"

www.efo.viamedica.pl

Kraków

2018

III Konferencja Ginekologia Onkologiczna

www.onkogin.viamedica.pl

Poznań

2–3 marca 2018

XIII Konferencja Edukacyjna Czasopisma „Onkologia w Praktyce Klinicznej”

www.owpk.viamedica.pl

Warszawa

9–10 marca 2018

VII Konferencja Opieka Paliatywna w Polsce 2018

www.termedia.pl

Warszawa

9–10 marca 2018

10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology

www.termedia.pl

Poznań

21–23 marca 2018

VI Konferencja Naukowa Czasopisma „Nowotwory. Journal of Oncology”. Debaty onkologiczne

www.nowotworykonf.viamedica.pl

Warszawa

6–7 kwietnia 2018

XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
XXXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowej PTChO

www.zjazdptcho.viamedica.pl

Szczecin

17–19 maja 2018

IX Konferencja Edukacyjna Czasopisma "Hematologia". Aktualne wytyczne diagnostyczno-lecznicze

www.hemato.viamedica.pl

Gdynia

25–27 maja 2018

Nowości w onkologicznym leczeniu wspomagającym

www.wspomagajaceonko.viamedica.pl

Warszawa

7 września 2018

Nefroonkologia 2018

www.nefroonkologia.viamedica.pl

Gdynia

5–6 października 2018

Nowości w leczeniu czerniaka

www.czerniak.viamedica.pl

Warszawa

26 października 2018

XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca

www.rakpluca12.pl

Warszawa

16-18 listopada 2018

Obchody 65-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii

wco.pl

Poznań

22–24 listopada 2018

Nowości w leczeniu nowotworów ginekologicznych

www.ginonko.viamedica.pl

Warszawa

18 listopada 2018

Warsaw Sarcoma Meeting 2018

www.warsawsarcoma.viamedica.pl

Warszawa

1 grudnia 2018