Kalendarium - w kraju

KONFERENCJA

MIEJSCE

CZAS

Konferencja "Nowości w leczeniu raka piersi”.

www.rakpiersi.viamedica.pl

Warszawa

12 maja 2017

Konferencja "Przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego”.

www.oun.viamedica.pl

Warszawa

15 maja 2017

XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

www.zjazd.ptcho.org.pl

Łódź

18-21 maja 2017

Konferencja "Nowości w leczeniu nowotworów głowy i szyi”.

www.glowaiszyja.viamedica.pl

Warszawa

19 maja 2017

Ogólnopolska konferencja "Rak jajnika: aspekty molekularne w nowoczesnej diagnostyce i terapii”.

www.konferencja-rakjajnika.pl

Warszawa

19-20 maja 2017

VIII konferencja edukacyjna czasopisma "Hematologia”.

www.hemato.viamedica.pl

Gdynia

19-21 maja 2017

Seminarium "ESTROwskie paranoble – reminiscencje z Wiednia”.

wco.pl/estropoznan2017

Poznań

25 maja 2017

XVII Sympozjum: "Onkologia w Otolaryngologii”.

www.otolaryngologia.org.pl

Wisła

25-27 maja 2017

VII Sympozjum Naukowe Onkologia.

konstelacje.pl

Kraków

6-27 maja 2017

V Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.

www.termedia.pl

Elbląg

8-9 czerwca 2017

Konferencja "Pułapki w diagnostyce i farmakoterapii nowotworów”.

www.termedia.pl

Wrocław

9-10 czerwca 2017

Warsztaty brachyterapeutyczne – Spotkanie po ABS.

www.wco.pl

Poznań

9-10 czerwca 2017

XVI Spotkanie Po ASCO.

www.poasco.pl

Gdańsk

30 czerwca-1 lipca 2017 odbędzie

XIV Usteckie Dni Onkologiczne.

onko.ustka.pl

Katowice

8-10 września 2017

XX Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Kraków

14-16 wrześni 2017

XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

www.termedia.pl

Warszawa

21-23 września 2017

II Konferencja "Rak Piersi. Onkologia i Plastyka”.

www.termedia.pl

Poznań

22-23 września 2017

Akademia Młodego Onkologa.

www.akademiaonkologa.viamedica.pl

Warszawa

5-6 października 2017

Konferencja "Warsaw Skin Cancer Conference”.

www.wsc.viamedica.pl

Warszawa

7 października 2017

Konferencja "European forum of oncology- Genitourinary cancers”.

www.efo.viamedica.pl

Kraków

13–14 października 2017

Konferencja Naukowa pt. "70-lecie Onkologii Gliwickiej”.

www.io.gliwice.pl

Gliwice

26-28 października 2017

XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca – Best of WCLC.

http://rakpluca11.pl

Warszawa

16-18 listopada 2017

Konferencja Post Lugano.

www.chloniaki.viamedica.pl

Łódź

17-18 listopada 2017

VII Konferencja "Biologia Molekularna Nowotworów w Praktyce Klinicznej”.

www.onko.viamedica.pl

Warszawa

24-25 listopada 2017

Obchody 65-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

wco.pl

Poznań

22-24 listopada 2018