Kalendarium — w kraju

KONFERENCJA

MIEJSCE

DATA

Konferencja "European forum of oncology — Genitourinary cancers"

www.efo.viamedica.pl

Kraków

2018

Konferencja z cyklu "Akademia czerniaka 2018"

www.instytutpwn.pl/konferencja/czerniak/

Zielona Góra

14 kwietnia 2018

Konferencja Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi pt. Diagnostyka i leczenie nowotworów kobiecych – onkologia kobiet "FALENTY 2018"

www.konferencjafalenty.pl

Warszawa

20-21 kwietnia 2018

Nowości w leczeniu nowotworów układu moczowo-płciowego

www.nowotworyump.viamedica.pl

Warszawa

21 kwietnia 2018

VI Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna

www.wco.pl/uro-onko2018

Poznań

27 kwietnia 2018

Konferencja URO–ONKO

www.uroonko.viamedica.pl

Kraków

9 maja 2018

Konferencja Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego poświęcona innowacyjnym terapiom w onkologii.

www.instytutpwn.pl/konferencja/pto

Warszawa

11 maja 2018

Konferencja "Czas na onkologię spersonalizowaną i interdyscyplinarną"

konferencja.personalizedoncology.pl

Warszawa

11–12 maja 2018

Międzynarodowa konferencja Breast Design Days
(Konferencja poświęcona chirurgicznym aspektom leczenie chorych na raka piersi)

www.breastdesigndays.com

Łódź

11–12 maja 2018

XXXV Zjazd PTChP

www.ptchp.org

Jachranka

12–15 maja 2018

XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
XXXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowej PTChO

www.zjazdptcho.viamedica.pl

Szczecin

17–19 maja 2018

Nowości w leczeniu nowotworów klatki piersiowej. Po European Lung Cancer Conference

www.rakpluca.viamedica.pl

Warszawa

18 maja 2018

Akademia Raka Płuca 2018

www.instytutpwn.pl/konferencja/rak-pluca

Poznań

23 maja 2018

Akademia Raka Płuca 2018

www.instytutpwn.pl/konferencja/rak-pluca

Wrocław

24 maja 2018

Akademia Raka Płuca 2018

www.instytutpwn.pl/konferencja/rak-pluca

Rzeszów

25 maja 2018

IX Konferencja Edukacyjna Czasopisma "Hematologia". Aktualne wytyczne diagnostyczno-lecznicze

www.hemato.viamedica.pl

Gdynia

25–26 maja 2018

I Międzyzjazdowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Kompleksowa i skoordynowana opieka w onkologii

www.90c.pl/onkologia

Warszawa

25-26 maja 2018

VIII Sympozjum Onkologia Konstelacje 2018

konstelacje.jordan.pl

Kraków

25-26 maja 2018

Akademia Raka Płuca 2018

https://www.instytutpwn.pl/konferencja/rak-pluca

Rabka Zdrój

26 maja 2018

Konferencja z cyklu "Akademia Czerniaka 2018"

www.instytutpwn.pl/konferencja/czerniak/

Kielce

26 maja 2018

XI Konferencja Czasopisma "Medycyna Paliatywna w Praktyce"

www.paliatywna.viamedica.pl

Gdańsk

8–9 czerwca 2018

Konferencja z cyklu "Akademia raka piersi 2018

www.instytutpwn.pl/konferencja/rakpiersi/

Kielce

11 czerwca 2018

Konferencja Naukowa „Radioterapia Wysokiej Precyzji”

www.io.gliwice.pl/instytut/konferencja-naukowa-radioterapia-wysokiej-precyzji-14-15-czerwca-2018-roku

Gliwice

14-15 czerwca 2018

VI Kongres Polskiego Towarzystwa Brachyterapii

www.kongresptb.pl

Warszawa

14-16 czerwca 2018

Akademia Raka Płuca 2018

www.instytutpwn.pl/konferencja/rak-pluca

Lublin

15 czerwca 2018

Praktyczne aspekty leczenia chorych na nowotwory w dobie terapii ukierunkowanych na cele molekularne

www.nowotworyterapie.viamedica.pl

Białystok

15–16 czerwca 2018

Konferencja OECI

www.oeci.eu

Poznań

19-22 czerwca 2018

Konferencja URO–ONKO

www.uroonko.viamedica.pl

Wrocław

20 czerwca 2018

Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

ptkt.pl/pl/aktualnosci

Szczecin

21-23 czerwca 2018

Konferencja "Spotkanie po ASCO”

poasco.pl

Gdańsk

22-23 czerwca 2018

XXI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

www.kongres.ptok.pl

Kraków

30 sierpnia – 1 września 2018

Nowości w onkologicznym leczeniu wspomagającym. Po MASCC

www.wspomagajaceonko.viamedica.pl

Warszawa

7 września 2018

II Konferencja PO WCGIC 2018

wcgic.viamedica.pl

Warszawa

14 września 2018

Nefroonkologia 2018

www.nefroonkologia.viamedica.pl

Gdynia

5–6 października 2018

Leczenie przerzutów do mózgu. Consesus Neurochirurgiczno-Onkologiczny

www.przerzuty.viamedica.pl

Bydgoszcz

5–6 października 2018

Konferencja URO–ONKO

www.uroonko.viamedica.pl

Gdańsk

10 października 2018

Nowości w leczeniu czerniaka

www.czerniak.viamedica.pl

Warszawa

26 października 2018

XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca

www.rakpluca12.pl

Warszawa

16-18 listopada 2018

VI Konferencja Chłoniaki - post Lugano

www.chloniaki.viamedica.pl

Łódź

16-17 listopada 2018

Konferencja z cyklu "Akademia raka piersi 2018

www.instytutpwn.pl/konferencja/rakpiersi/

Warszawa

19 listopada 2018

Onkologia interdyscyplinarna - czas dla nowoczesnych rozwiązań

www.onkologia2018.pl

Poznań

22–24 listopada 2018

Nowości w leczeniu nowotworów ginekologicznych

www.ginonko.viamedica.pl

Warszawa

24 listopada 2018

Konferencja URO–ONKO

www.uroonko.viamedica.pl

Warszawa

28 listopada 2018

Kongres Medyczny Varia Medica

www.variamedica.pl

Warszawa

29 listopada – 1 grudnia 2018

Warsaw Sarcoma Meeting 2018

www.warsawsarcoma.viamedica.pl

Warszawa

1 grudnia 2018