Niecodziennik antytytoniowy

Szanowni Państwo

Od 15 listopada 2010r. obowiązuję w Polsce znowelizowana ustawa z dnia 9 listopada 1995r. „o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”.

Niecodziennik antytytoniowy" jest elementem prac prowadzonych w ramach programu wspierania samorządowej polityki w województwie pomorskim, celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz władzami miast Gdańska, Kartuz i Łeby.

Program jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Inicjatywy Bloomberga (w skład której wchodzą: Campaign for Tobacco Free Kids, Światowa Organizacja Zdrowia, Centers for Disease Control and Prevention Foundation, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health oraz World Lung Foundation).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------