"NOWOTOWORY" JOURNAL OF ONCOLOGY

Założone w 1923 roku oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dostęp do artyułów bezpłatny (embargo 1 rok).

Czasopismo jest wydawane co dwa miesiące. Publikuje prace oryginalne, prace przeglądowe doniesienia, opisy przypadków, zalecenia i rekomendacje a także jest źródłem wiedzy na temat konferncji krajowych i zagranicznych.

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ