Zielona Księga - Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie

Wprowadzenie

Nowotwory złośliwe jajnika rozwijają się zwykle bez nasilonych, charakterystycznych objawów. We wczesnym stadium rozwoju niejasne objawy utrudniają wykrycie i odpowiednio szybką diagnozę. W niniejszym opracowaniu nowotwór złośliwy jajnika określany jest terminem „rak jajnika”, zgodnie z szeroko stosowaną terminologią anglojęzyczną (ovarian cancer). Stosowanie tego terminu podyktowane jest m.in. faktem, że nowotwory nabłonkowe dominują wśród nowotworów złośliwych tego narządu. Tym niemniej czytelnik powinien być świadomy istnienia różnic. Tam, gdzie ma to znaczenie, dokonano rozróżnienia między rakiem a innymi nowotworami jajnika.

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) wśród nowotworów złośliwych narządów płciowych kobiet rak jajnika stanowił drugą przyczynę zachorowań (po raku trzonu macicy) oraz czwartą przyczynę zgonów wśród wszystkich nowotworów złośliwych występujących u kobiet w Polsce w 2012 r.

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie obrazu aktualnych działań służących zwalczaniu raka jajnika w Polsce: prewencji (adresowanej przede wszystkim do populacji z obciążeniem rodzinnym i dziedzicznym), diagnostyki oraz leczenia. Raport stanowi źródło istotnych informacji na temat raka jajnika, związanych z polskim systemem ochrony zdrowia, a jednocześnie – uwzględniając doświadczenia międzynarodowe – tworzy podstawę opracowania krajowego programu skutecznego zwalczania raka jajnika (Strategia zwalczania nowotworów złośliwych jajnika w Polsce. Biała Księga).

Dane omówione w opracowaniu występują również w formie elektronicznych, interaktywnych raportów DiA®, dostępnych na stronach serwisu internetowego www.dane-i-analizy.pl.

Integralną częścią opracowania są interaktywne raporty DiA® prezentujące szczegółowe dane w formie map, wykresów i tabel, omawiane w poszczególnych rozdziałach.

Raporty DiA są dostępne na stronie internetowej: http://dane-i-analizy.pl/strona/14/rak-jajnika