Polska Koalicaja Pacjentów Onkologicznych

www.pkopo.pl

Koalicja to wspólny głos ponad 80 tysięcy pacjentów onkologicznych w Polsce zrzeszonych w 18 stowarzyszeniach. Wspólnie działamy na rzecz poprawy sytuacji chorych onkologicznie w naszym kraju.

Misją Koalicji jest poprawa statystyk dotyczących przeżycia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce, dzięki wdrożeniu najwyższych standardów diagnostyki i terapii nowotworów.

Zasadniczymi celami fundacji są:
• wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych
• kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej
• reprezentacja organizacji członkowskich w kontaktach z instytucjami publicznymi
• wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych na poziomie krajowym i europejskim.