Wykaz darczyńców 2013

Wykaz darczyńców będących osobami prawnymi, których wpłaty dokonane w 2013 roku podlegają ujawnieniu zgodnie art. 18 ust. 1e Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1. RTA VC Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Podbipięty 52, 02-732 Warszawa

70.000,00 PLN

2. Fundacja im. Jakuba Hr. Potockiego
ul. Drawska 14/11, 02-202 Warszawa

20.989,54 PLN

3. Roche Polska Spółka z o.o.
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
(w tym 200.000 PLN grant na Konkurs Projektów Badawczych)

320.000,00 PLN

4. Boehringer Ingelheim Marketing Spółka z o.o.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

20.359,50 PLN

5. Fundacja ROSA
ul. Ruska 11/12, 50-079 Wrocław

50.000,00 PLN

6. Astra Zeneca
ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa
(II KONKURS na projekty naukowe w zakresie badań podstawowych w onkologii)

40.000,00 PLN