Wykaz darczyńców 2014

Darczyńcy będący osobami prawnymi, których wpłaty dokonane w 2014 roku podlegają ujawnieniu zgodnie art. 18 ust. 1e Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to:

Lp.

Nazwa darczyńcy

Adres darczyńcy

Kwota darowizny

1

NOVARTIS POLAND Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

79 000,00 PLN

2

RTA VC Sp. z o.o.

Sp. Komandytowa

ul. Podbipięty 52

02-732 Warszawa

100 000,00 PLN

3

AMGEN BIOTECHNOLOGIA

Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50

02-672 Warszawa

35 000,00 PLN

4

Polskie Towarzystwo Onkologii

Klinicznej

ul. Roentgena 5

02-781 Warszawa

10 000,00 PLN

5

Polskie Towarzystwo Radioterapii

Onkologicznej

ul. Wybrzeże Armii

Krajowej 15

44-100 Gliwice

7 500,00 PLN

6

Polskie Towarzystwo Chirurgii

Onkologicznej

ul. Wawelska 15 00-973 Warszawa

5 000,00 PLN

7

Roche Polska Spółka z o.o.

ul.Domaniewska 39B

02-672 Warszawa

80 000,00 PLN

8

VIPHARM S.A.

ul.Artura i Franciszka

Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów

10 000,00 PLN

9

CANDELLA Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 72

01-541 Warszawa

25 000,00 PLN

10

Boehringer Ingelheim Marketing Spółka z o.o.

ul. Wołoska 5

02-675 Warszawa

27 000,00 PLN

11

ASTELLAS PHARMA Sp. z o.o.

ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

4 000,00 PLN

12

Polskie Towarzystwo Badań

Radiacyjnych

ul. Chocimska 24 00-791 Warszawa

1 000,00 PLN

13

Warmińsko – Mazurska

Izba Lekarska

ul. Żołnierska 16c

10-561 Olsztyn

4 999,00 PLN

14

Fundacja im. Jakuba Hr.Potockiego

ul. Drawska 14/11

02-202 Warszawa

29 818,49 PLN