Wykaz darczyńców 2015

Darczyńcy będący osobami prawnymi, których wpłaty dokonane w 2015 roku podlegają ujawnieniu zgodnie art. 18 ust. 1e Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to:

Lp.

Nazwa darczyńcy

Adres darczyńcy

Kwota darowizny

1

ELEKTA Sp. z o.o.

ul. Podbipięty 52

02 – 732 Warszawa

40 000,00 PLN

2

AFFIDEA Sp. z o.o.

ul. Mokotowska 49

00-542 Warszawa

71 500,00 PLN

3

CANDELLA Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 72

01-541 Warszawa

40 000,00 PLN

4

Fundacja im. Jakuba Hr.Potockiego

ul. Drawska 14/11

02-202 Warszawa

125 181,51 PLN

5

Górnośląska Fundacja

Onkologiczna Na Rzecz Oddziału Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Cure

ul. Wybrzeże Armii

Krajowej 15

44-101 Gliwice

22 000,00 PLN