Konto Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

NIP: 951-19-55-437
KRS: 0000092357
REGON: 000809150


Konto: Bank Pekao SA
93 1240 4533 1111 0000 5434 5533