Konto Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

NIP: 951-19-55-437
KRS: 0000092357
REGON: 000809150

Konto: PKO Bank Polski SA
56 1020 5226 0000 6102 0622 2832