Misja Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest medycznym stowarzyszeniem naukowym, którego działalność koncentruje się wokół zagadnień dotyczących upowszechniania zdobyczy naukowych w zakresie onkologii, stymulowania badań w tej dziedzinie, podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników placówek onkologicznych, szerzenia oświaty zdrowotnej i zasad profilaktyki.

Towarzystwo zrzesza ponad 1000 członków: lekarzy, farmaceutów, biologów, chemików i przedstawicieli innych specjalności zatrudnionych w placówkach onkologicznych, względnie prowadzących działalność naukową w tej dziedzinie.