Oddziały PTO

Oddział PTO w Koszalinie

Miejscowość: Koszalin

Kod pocztowy: 75-581

Ulica: ul. T. Chałubińskiego 7

Oddział PTO w Białymstoku

Miejscowość: Białystok

Kod pocztowy: 15- 027

Ulica: Ogrodowa 12

Oddział PTO Kujawsko-Pomorski

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-796

Ulica: Romanowskiej 2

Oddział PTO w Gdańsku

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-211

Ulica: Dębinki 7

Oddział PTO na Śląsku

Miejscowość: Gliwice

Kod pocztowy: 44-101

Ulica: Wybrzeże Armii Krajowej 15

Oddział PTO w Krakowie

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-115

Ulica: Garncarska 11

Oddział PTO w Lublinie

Miejscowość: Lublin

Kod pocztowy: 20-090

Ulica: Jaczewskiego 7

Oddział PTO w Łodzi

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 93-509

Ulica: Paderewskiego 4

Oddział PTO w Olsztynie

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-513

Ulica: Kopernika 30

Oddział PTO w Opolu

Miejscowość: Opole

Kod pocztowy: 45-060

Ulica: Katowicka 66A