Protokoły z zebrań Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Zebranych powitał Przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth i zaproponował wybór prowadzącego zebranie, proponując do pełnienia tej funkcji dr hab. Leszka Gottwalda. Członkowie PTO obecni na zgromadzeniu w głosowaniu jawnym powierzyli prowadzenie zebrania zgłoszonemu kandydatowi.

Dr hab. Leszek Gottwald zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Członków PTO i zaproponował przyjęcie porządku zebrania. Członkowie PTO jednogłośnie zaakceptowali proponowany porządek posiedzenia.

...

więcejProtokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które odbyło się w II terminie w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.15 w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie  

Zebranych powitał prof. dr hab. Jacek Fijuth i zaproponował przyjęcie porządku zebrania. Członkowie ZG PTO w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany porządek zebrania, a następnie przy jednym głosie wstrzymującym się sekretarza ZG PTO i pozostałych głosach za przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia w dniu 27 października 2017 r.

...

więcejProtokół z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które odbyło się w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00 w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie  

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTO, które odbyło się w dniu 27.10.2017 r., w Gliwicach, podczas Konferencja Naukowej z Okazji 70-lecia Centrum Onkologii — Instytutu w Gliwicach.

...

więcejSprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTO, które odbyło się w dniu 27.10.2017 r 

Sprawozdanie ze zwyczajnego walnego zgromadzenia członków PTO, które odbyło się w dniu 27.10.2017 r. w Gliwicach, podczas Konferencja Naukowej z Okazji 70-lecia Centrum Onkologii — Instytutu w Gliwicach.

...

więcejSprawozdanie ze zwyczajnego walnego zgromadzenia członków PTO, które odbyło się w dniu 27.10.2017 r 

 

Zebranych powitał Przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth i zaproponował przyjęcie porządku zebrania, na który składały się dwa zasadnicze punkty: głosowanie nad wnioskami ZG PTO dotyczącymi nadania honorowego członkostwa PTO oraz informacja o sytuacji finansowej Towarzystwa. Członkowie PTO obecni na zebraniu jednogłośnie zaakceptowali proponowany porządek posiedzenia.

Prof. dr hab. Jacek Fijuth poinformował zebranych, że Zarząd Główny PTO jednogłośnie zarekomendował Walnemu Zebraniu Członków PTO nadanie honorowego członkostwa w PTO prof. dr hab. Jackowi Jassemowi.

...

więcejProtokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które odbyło się w dniu 1 lipca 2016 r. o godzinie 14.30 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ul. Ołowianka 1. 

 

Zebranych powitał Przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth i zaproponował przyjęcie porządku zebrania. Zarząd Główny PTO jednogłośnie zaakceptował proponowany porządek posiedzenia.

Następny punkt zebrania stanowiło przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2016 r. Przy jednym głosie wstrzymującym się sekretarza ZG PTO i pozostałych głosach za przyjęciem protokołu, ZG PTO przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia

...

więcejProtokół z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które odbyło się w dniu 1 lipca 2016 r. o godzinie 13.50 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ul. Ołowianka 1. 

 

Zebranych powitał Przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth i zaproponował przyjęcie porządku zebrania. Zarząd Główny PTO jednogłośnie zaakceptował proponowany porządek posiedzenia.

Kolejny punkt zebrania był poświęcony stanowi przygotowań do IV Kongresu Onkologii Polskiej, który odbędzie się w dniach 12-15 października 2016 r. w Łodzi pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Informacja na ten temat została przedstawiona przez pana Rafała Orzęckiego – przedstawiciela Wydawnictwa Medycznego Via Medica, współorganizatora wydarzenia. Prelegent opowiedział o organizacji obrad kongresu w hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi, o nawiązaniu współpracy w ramach organizacji wydarzenia z dziewiętnastoma towarzystwami naukowymi i o harmonogramie kongresu.

...

więcejProtokół z Zebrania ZG PTO z dnia 8 kwietnia 2016