Władze Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Imię i nazwisko

E-mail

Adres służbowy

prof. dr hab.
Jacek Fijuth (Przewodniczący)

jacekf@kopernik.lodz.pl jacekf@coi.waw.pl

Zakład Teleradioterapii, Regionalny Ośrodek Onkologiczny
ul. Paderewskiego 4
93-509 Łódź
Tel. 42 689 55 51
Fax 42 689 55 52

prof. dr hab. Piotr Rutkowski
(Zastępca Przewodniczącego)

rutkowskip@coi.waw.pl

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Roentgena 5,
02-781 Warszawa;
tel. 22 6439375; fax. 22 6439791

prof. dr hab.
Piotr Wysocki
(Zastępca Przewodniczącego)

pwysocki@coi.waw.pl

Klinika Onkologiczna Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Wawelska 15,
02-034 Warszawa;
tel. 22 5709127,
fax. 22 5709128

dr hab.
Leszek Leszek Gottwald
(Sekretarz Zarządu)

   

dr n. med.
Emilia Jesień – Lewandowicz
(Skarbnik Zarządu)

emilia.jesien-lewandowicz@umed.lodz.pl

Zakład Teleradioterapii, Regionalny Ośrodek Onkologiczny
ul. Paderewskiego 4 93-509 Łódź
Tel. 42 689 55 51,
Fax 42 689 55 52

prof. dr hab.
Jacek Jassem
(Członek Zarządu Past-President)

jjassem@gumed.edu.pl

Klinika Onkologii i Radioterapii,
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
Tel. 58 349 22 70,
Fax 58 349 22 10

dr n. med.
Joanna Didkowska

didkowskaj@coi.waw.pl

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Roentgena 5,
02-781 Warszawa;
tel. 22 546 20 81;
fax. 22 643 92 34

dr hab.
Maria Litwiniuk

maria@litwiniuk.net

Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego,
ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań;
tel. 0 61 854 90 19,
fax 0 61 854 90 72

dr hab.
Adam Maciejczyk

adam.maciejczyk7@gmail.com

Zakład Teleradioterapii Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
pl. Hirszfelda 12,
53-413 Wrocław,
tel.: 71 3689501;
fax. 71 3689502

dr hab.
Piotr Potemski
prof. nadzw.

piotr.potemski@umed.lodz.pl

Oddział Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia - Klinika Chemioterapii,
ul. Paderewskiego 4,
93-509 Łódź;
tel. 42 689 54 31;
fax. 42 689 54 32

dr hab.
Ewa Sierko

ewa.sierko@iq.pl

Zakład Radioterapii Białostockie Centrum Onkologii,
ul. Ogrodowa 12,
15-027 Białystok
tel.85 6646753,
fax.85 6646850

     

PRZEWODNICZĄCY REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW

dr n. med.
Dorota Elżbieta Kazberuk

d.kazberuk@onet.pl

Oddział PTO na Podlasiu

dr n. med.
Ewa Chmielowska

ewacelin@poczta.wprost.pl

Oddział PTO Kujawsko-Pomorski

dr hab.
Renata Zaucha

rzaucha@gumed.edu.pl

Oddział PTO w Gdańsku

Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
Tel. 58 349 22 55

dr hab.
Wojciech Majewski

wmajewski1@poczta.onet.pl

Oddział PTO na Śląsku

Zakład Teleradioterapii Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-101 Gliwice
Tel. 32 278 80 56

   

Oddział PTO w Koszalinie

Euromedic Onkoterapia - Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie
ul. T. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin Polska
Tel: +48 94 711 13 10
Fax: +48 94 711 13 03

dr hab. med.
Beata Sas-Korczyńska,
prof. nadzw.

z5korczy@cyf-kr.edu.pl

Oddział PTO w Krakowie

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel. 12 63 48 363

doc. dr hab.
Tomasz Kubiatowski

tkubiatowski@cozl.pl

Oddział PTO w Lublinie

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul.Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
Tel: 81 747 75 11

dr n. med.
Michał Spych

michal.spych@umed.lodz.pl

Oddział PTO w Łodzi

Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej
ul. Paderewskiego 4
93-509 Łódź
Tel: 42 689 55 51
Fax 42 689 55 52

dr n. med.
Monika Rucińska

m_rucinska@poczta.onet.pl

Oddział PTO w Olsztynie

dr n. med.
Marek Szwiec

szwiec72@gmail.com zrt@onkologia.opole.pl

Oddział PTO w Opolu

Opolskie Centrum Onkologii
ul. Katowicka 66A
45-060 Opole
Tel. 77 441 61 41 (sekr. 441 60 50)
Fax 77 441 60 03

dr n. med.
Adam Chicheł

achichel@go2.pl

Oddział PTO w Poznaniu

Zakład Brachyterapii, Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61- 866 Poznań
tel. 61 88 50 902

dr n. med.
Jan Gawełko

jangawelko@o2.pl

Oddział PTO w Rzeszowie

Katedra Zdrowia Publicznego Wydziału Medycznego
ul. Warzywna 1
35-959 Rzeszów
17 866 64 50

dr n. med.
Agnieszka Rubik-Leszczyńska

agrubik@op.pl

Oddział PTO w Szczecinie

prof dr hab.
Zbigniew Nowecki

nowecki@coi.waw.pl

Oddział PTO w Warszawie

Klinika Nowotworów Układu Pokarmowego Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. W. K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

dr n. med.
Emilia Filipczyk-Cisarż

cisarz.e@dco.com.pl

Oddział PTO w Wrocławiu

Dolnośląskie Centrum Onkologii Plac Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
Tel: 71 368 93 67

dr n. med.
Stanisław Góźdź

stanislawgo@onkol.kielce.pl

Oddział PTO w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Klinika Onkologii Klinicznej
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce

dr n. med.
Iwona Gisterek
prof. nadzw.

 

Roztoczański oddział PTO

REDAKTOR NACZELNY CZASOPISMA NOWOTWORY JOURNAL OF ONCOLOGY

prof. dr hab.
Edward Towpik

redakcja@coi.waw.pl

Redakcja Naukowa Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Tel. 22 546 20 22
Fax 22 643 93 80

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

dr n. med.
Tomasz Filipowski

tfilipowski@onkologia.bialystok.pl

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie
ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok
tel. 85 664 68 30/00
Fax 85 743 59 13

dr n. med.
Krzysztof Nowakowski

nowakk@konto.pl

Centrum Onkologii, Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
Tel. 32 278 86 13

doc dr hab.
Jacek Zieliński

jaziel@gumed.edu.pl

Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
Tel. 58 349 22 40
Fax 58 530 11 05

SĄD KOLEŻEŃSKI

prof. dr hab.
Radzisław Kordek

radzislaw.kordek@umed.lodz.pl

Zakład Patologii Katedra Onkologii UM
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
tel.(42)272 56 01
fax.(42)272 56 04

dr n. med.
Barbara Radecka

brad@onkologia.opole.pl

Oddział Onkologii Klinicznej Oddziałem Dziennym, Opolskie Centrum Onkologii
ul. Katowicka 66a
45-060 Opole
Tel. 77 4416090
Fax. 77 4416003

dr hab.
Krystyna Serkies

kserkies@wp.pl

Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
Tel. 58 349 22 48
Fax 58 349 22 15