Władze Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Imię i nazwisko

Organ

Szpital

dr hab. Adam Maciejczyk
Przewodniczący

Zarząd Główny

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

prof. dr hab.. Jacek Fijuth
Wicerzewodniczący

Zarząd Główny

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii I Traumatologii Im. M. Kopernika W Łodzi

prof. dr hab. Jan Walewski Warszawa
Wiceprzewodniczący

Zarząd Główny

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

dr n. med. Aleksandra Łacko
Skarbnik

Zarząd Główny

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

dr n. med. Agata Szulc
Sekretarz

Zarząd Główny

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

dr n.med. Joanna Didkowska Warszawa

Zarząd Główny

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

prof. dr hab. Stanisław Góźdź Kielce

Zarząd Główny

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

prof. dr hab. Andrzej Kawecki Warszawa

Zarząd Główny

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

prof. dr hab. Maciej Krzakowski Warszawa

Zarząd Główny

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

prof. dr hab. Piotr Rutkowski Warszawa

Zarząd Główny

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

prof. dr hab. Ewa Sierko

Zarząd Główny

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

prof. dr hab. Wojciech Wysocki Kraków
Redaktor Naczelny

Redakcja „Nowotwory Journal of Oncology”

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Krakowie

     

dr n med. Tomasz Filipowski

Komisja Rewizyjna

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

dr n med. Emilia Jesień-Lewandowicz

Komisja Rewizyjna

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii I Traumatologii Im. M. Kopernika W Łodzi

dr n med. Barbara Radecka

Komisja Rewizyjna

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

     

dr n med. Ewa Chmielowska

Sąd Koleżeński

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

dr n med. Grażyna Byrska-Kulesza

Sąd Koleżeński

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

prof. dr hab. Tomasz Rutkowski

Sąd Koleżeński

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach

PRZEWODNICZĄCY REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW

dr n. med.
Dorota Elżbieta Kazberuk

Oddział PTO na Podlasiu

dr n. med.
Ewa Chmielowska

Oddział PTO Kujawsko-Pomorski

dr hab.
Renata Zaucha

Oddział PTO w Gdańsku

Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
Tel. 58 349 22 55

dr hab.
Wojciech Majewski

Oddział PTO na Śląsku

Zakład Teleradioterapii Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-101 Gliwice
Tel. 32 278 80 56

 

Oddział PTO w Koszalinie

Euromedic Onkoterapia - Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie
ul. T. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin Polska
Tel: +48 94 711 13 10
Fax: +48 94 711 13 03

dr hab. med.
Beata Sas-Korczyńska,
prof. nadzw.

Oddział PTO w Krakowie

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel. 12 63 48 363

doc. dr hab.
Tomasz Kubiatowski

Oddział PTO w Lublinie

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul.Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
Tel: 81 747 75 11

dr n. med.
Michał Spych

Oddział PTO w Łodzi

Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej
ul. Paderewskiego 4
93-509 Łódź
Tel: 42 689 55 51
Fax 42 689 55 52

dr n. med.
Monika Rucińska

Oddział PTO w Olsztynie

dr n. med.
Marek Szwiec

Oddział PTO w Opolu

Opolskie Centrum Onkologii
ul. Katowicka 66A
45-060 Opole
Tel. 77 441 61 41 (sekr. 441 60 50)
Fax 77 441 60 03

dr n. med.
Adam Chicheł

Oddział PTO w Poznaniu

Zakład Brachyterapii, Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61- 866 Poznań
tel. 61 88 50 902

dr n. med.
Jan Gawełko

Oddział PTO w Rzeszowie

Katedra Zdrowia Publicznego Wydziału Medycznego
ul. Warzywna 1
35-959 Rzeszów
17 866 64 50

dr n. med.
Agnieszka Rubik-Leszczyńska

Oddział PTO w Szczecinie

prof dr hab.
Zbigniew Nowecki

Oddział PTO w Warszawie

Klinika Nowotworów Układu Pokarmowego Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. W. K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

dr n. med.
Emilia Filipczyk-Cisarż

Oddział PTO w Wrocławiu

Dolnośląskie Centrum Onkologii Plac Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
Tel: 71 368 93 67

dr n. med.
Stanisław Góźdź

Oddział PTO w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Klinika Onkologii Klinicznej
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce

dr n. med.
Iwona Gisterek
prof. nadzw.

Roztoczański oddział PTO