NOWE WŁADZE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO NA LATA 2018-2022

W dniu 6 kwietnia 2018 odbyło się w Warszawie Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz wybrano ZG PTO, Redaktora Naczelnego czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na kadencję 2018-2022.

ZOSTAŁ UTWORZONY NOWY ODDZIAŁ PTO Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

Zarząd Główny PTO na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2018 podjął uchwałę o utworzeniu Lubuskiego Oddziału PTO z siedzibą w Zielonej Górze. Członkom nowego oddziału życzymy dalszych sukcesów.

PROF. DR HAB. EDWARD TOWPIK HONOROWYM REDAKTOREM CZASOPISMA „NOWOTWORY JOURNAL OF ONCOLOGY”

Zarząd Główny PTO na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2018 podjął uchwałę o utworzeniu stanowiska Honorowego Redaktora czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” i nominował na to stanowisko wieloletniego Redaktora Naczelnego prof. dr hab. Edwarda Towpika. Serdecznie gratulujemy!

KONKURS DLA MŁODYCH LEKARZY NA SPONSOROWANE UCZESTNICTWO W KONGRESIE ASCO 2018

KONKURS DLA MŁODYCH LEKARZY NA SPONSOROWANE przez ROCHE Polska sp. z o.o UCZESTNICTWO W KONGRESIE ASCO 2018 w dniach 1-5 czerwca 2018 w Chicago został rozstrzygnięty.

Laureatkom serdecznie gratulujemy!

 

KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO: „KOMPLEKSOWA I SKOORDYNOWANA OPIEKA W ONKOLOGII”

Polskie Towarzystwo Onkologiczne od kilku lat realizuje swoją misję społeczną współkształtowania polskiej onkologii. Wielokrotnie, jako partner społeczny ustawodawcy, administracji państwowej i publicznego płatnika, członkowie Towarzystwa zgłaszali własne projekty rozwiązań administracyjnych i opiniowali akty prawne regulujące funkcjonowanie opieki onkologicznej w naszym kraju. Aktualną inicjatywą promowaną przez PTO jest kompleksowa i skoordynowana opieka w onkologii w ramach ogólnopolskiej sieci onkologicznej.

Powyższym zagadnieniom dedykowana jest 1. Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego: „Kompleksowa i skoordynowana opieka w onkologii”, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2018 roku w Warszawie. Konferencja ta w sposób symboliczny będzie podsumowaniem mijającej w 2018 roku kadencji Zarządu Głównego PTO i otwarciem następnej kadencji.

W konferencji weźmie udział 5 konsultantów krajowych w dziedzinach onkologicznych, prezesi towarzystw naukowych i dyrektorzy największych polskich szpitali onkologicznych.

W pierwszej części, w której wezmą udział przedstawiciele administracji państwowej, przedstawiona będzie koncepcja kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej oraz funkcjonowania ogólnokrajowej sieci onkologicznej. W dyskusji wezmą również udział przedstawiciele organizacji pacjenckich i reprezentanci lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Na zakończenie tej części odbędzie się konferencja prasowa.

W drugiej, dwudniowej części konferencji, na przykładzie nowotworów płuca, przewodu pokarmowego, piersi, gruczołu krokowego oraz pęcherza moczowego, wybitni eksperci przedstawią zasady wielodyscyplinarnej współpracy i koordynacji opieki onkologicznej, jako sposobu poprawy wyników leczenia oraz optymalizacji i racjonalizacji wydatkowania środków publicznych na opiekę onkologiczną w Polsce. Każda sesja tematyczna będzie zakończona panelem dyskusyjnym i przedstawieniem aktualnych rekomendacji w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Przewodniczący ZG PTO

 

prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Przewodniczący-Elekt ZG PTO

 
       

90c.pl/onkologia

 
       

KONFERENCJA WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO POŚWIĘCONA INNOWACYJNYM TERAPIOM W ONKOLOGII

W dniu 11 maja 2018 odbędzie się w Warszawie w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie (ul. Roentgena 5) Konferencja Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego poświęcona innowacyjnym terapiom w onkologii.

       

www.instytutpwn.pl/konferencja/pto

informacja prasowa

       

KONFERENCJA NAUKOWA „RADIOTERAPIA WYSOKIEJ PRECYZJI”

W dniach 14-15 czerwca 2018 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, we współpracy ze Śląskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, organizuje konferencję naukową „Radioterapia Wysokiej Precyzji”, która będzie towarzyszyć oddaniu do eksploatacji drugiego aparatu CyberKnife oraz powołaniu Centrum Radiochirurgii Nowotworów.

       

www.io.gliwice.pl/instytut/konferencja-naukowa-radioterapia-wysokiej-precyzji-14-15-czerwca-2018-roku

informacja o konferencji

       

VI KONFERENCJA NAUKOWA PISMA „NOWOTWORY JOURNAL OF ONCOLOGY” DEBATY ONKOLOGICZNE

VI Konferencja Naukowa pisma „Nowotwory Journal of Oncology” Debaty Onkologiczne odbędzie się w Warszawie w dniach 6-7 kwietnia 2018.

www.nowotworykonf.viamedica.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ „POKONAĆ RAKA”

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest partnerem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pokonać raka”, w ramach której w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazała się publikacja dotycząca profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Publikacja jest dostępna online

http://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2017/09/Pokonac_raka_7.pdf
Zapraszamy do lektury!

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2018

 

Przypominamy, że termin opłacania składek członkowskich w PTO za rok 2018 upływa dnia 31 stycznia 2018. Składka roczna za rok 2018 wynosi, podobnie jak w latach ubiegłych, 100 PLN (dla emerytów 50 PLN) z opłaty zwolnieni są Członkowie Honorowi.

Terminowe opłacenie składki członkowskiej jest warunkiem zachowania wszystkich przywilejów Członka PTO, w tym bezpłatnej prenumeraty czasopisma Nowotwory Journal of Oncology.

Możliwe jest opłacenie składki przez dokonanie wpłaty on-line (medkey.pl/openid/login) lub bezpośrednio na konto (Bank Pekao SA Nr 93 1240 4533 1111 0000 5434 5533).

PŁATNOŚĆ ONLINE

Płatność on-line jest preferowanym sposobem opłacania składek członkowskich i jako jedyna gwarantuje terminowe otrzymywanie prenumeraty czasopisma Nowotwory Journal of Oncology.

W razie utraty danych do logowania prosimy skorzystać z pomocy: Medkey Server. W przypadku problemów z rejestracją lub opłaceniem składki członkowskiej, prosimy o kontakt mailowy

PRZEWODNIK DOKONANIA OPŁATY CZŁONKOWSKIEJ 2018

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM

W razie dokonania opłaty członkowskiej przelewem na konto Zarządu Głównego PTO prosimy o przesłanie informacji z danymi Członka PTO (imię, nazwisko, oddział PTO, oraz rok, za który opłacana jest składka) na adres
.

Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego nieopłacenie składek członkowskich przez okres 2 lat, pomimo dwukrotnego wezwania do uregulowania zaległości, skutkuje wygaśnięciem członkostwa.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ CZŁONKIEM PTO ?

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest najstarszym i największym towarzystwem naukowym w dziedzinie onkologii w Polsce. Członkami PTO jest około 1200 lekarzy, naukowców i innych osób reprezentujących różne dziedziny związane z badaniami podstawowymi, epidemiologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Główna działalność PTO realizowana jest w kilkunastu terenowych oddziałach.

       

OBECNY STAN ZWALCZANIA NOWOTWORÓW W POLSCE załącznik do Strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024

 

Opublikowany został dokument pt. "Obecny stan zwalczania nowotworów w Polsce", stanowiący załącznik do "Strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024"

   

Dokument do pobrania

 
       

STRATEGIA WALKI Z RAKIEM W POLSCE 2015 - 2024

 

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015–2024 („Strategia”) powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przy współudziale Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, towarzystw naukowych, organizacji pacjenckich i pozarządowych, reprezentantów podmiotów leczniczych, środowisk akademickich oraz ekspertów wielu dziedzin. Jej celem jest wskazanie głównych kierunków zmian, zmierzających do osiągnięcia poprawy populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności związanej z chorobami nowotworowymi w Polsce oraz jakości życia chorych na nowotwory. Prezentowana wersja Strategii jest przeznaczona do szerokiej konsultacji społecznej i może się różnić się od ostatecznej wersji. Wierzymy, że Państwa wkład pozwoli nam na wypracowanie ostatecznych rozwiązań, które zwiększą skuteczność walki z rakiem w Polsce.

   

STRATEGIA WALKI Z RAKIEM

w POLSCE 2015-2024

   
   

STRONA WWW:

www.walkazrakiem.pl

   

CANCER CONTROL STRATEGY

FOR POLAND 2015-2024

           
         
 

BADANIA KONTROLNE PO LECZENIU W NAJCZĘSTSZYCH NOWOTWORACH LITYCH U DOROSŁYCH

 
 

W Zeszycie 5. czasopisma "Nowotwory Journal of Oncology", z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ukazał się artykuł pt. "Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych". Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tym tekstem i zgłaszanie na adres
do końca br. swoich uwag i propozycji. Na podstawie środowiskowej dyskusji przygotowane będą oficjalne wytyczne w zakresie badań kontrolnych po leczeniu onkologicznym w Polsce".

   

Artykuł do pobrania

           
 
         

Baza onkologicznych badań klinicznych

 

"NOWOTWORY" Journal of Oncology

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym Państwa poinformować o kolejnej, inicjatywie naszego Towarzystwa. Na stronie internetowej PTO zamieściliśmy bazę prowadzonych w Polsce badań klinicznych w zakresie onkologii, dostępnych publicznie w rejestrze Narodowego Instytutu Raka w USA (National Cancer Institute – NCI).

prof. dr hab. Jacek Jassem

 

Założone w 1923 roku oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dostęp do artykułów bezpłatny (embargo 1 rok). Czasopismo jest wydawane co dwa miesiące. Publikuje prace oryginalne, prace przeglądowe, doniesienia, opisy przypadków, zalecenia i rekomendacje, a także jest źródłem wiedzy na temat konferencji krajowych i zagranicznych.

         

Biała Księga - Strategia zwalczania nowotworów złośliwych jajnika w Polsce

 

Zielona Księga - Rak jajnika zapobieganie rozpoznawanie i leczenie

W Białej Księdze przedstawiono możliwie kompletny zakres działań prowadzących do zmniejszenia społecznego obciążenia tą chorobą. Dokument opracował zespół redakcyjny Dane-i-Analizy.pl w ścisłej współpracy z Radą Naukową złożoną z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie onkologii, ginekologii onkologicznej, genetyki klinicznej oraz innych dziedzin, zaangażowanych w leczenie chorych na raka jajnika.

 

W Zielonej Księdze przedstawiono stan obecny dotyczący zjawiska nowotworów jajnika w Polsce. Dokument opracował zespół redakcyjny Dane-i-Analizy.pl w ścisłej współpracy z Radą Naukową złożoną z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie onkologii, ginekologii onkologicznej, genetyki klinicznej oraz innych dziedzin, zaangażowanych w leczenie chorych na raka jajnika.

         

Biała Księga - Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi ...

 

Druga Księga - Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego

Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich Analiza zasobów systemu opieki onkologicznej i czynników warunkujących sukces Raport pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologiczneg

 

"Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego" "Druga Księga Polskiej Onkologii" jest rodzajem mapy drogowej, projektem wdrożeniowym zmian, które mają zoptymalizować istniejące i przyszłe zasoby systemu opieki onkologicznej, poprawić jego skuteczność do europejskiego poziomu, a chorym stworzyć lepsze perspektywy zdrowotne.

         

Newsletter PTO

 

Niecodziennik antytytoniowy

W newsletterze najnowsze informacje pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, ASCO, ESMO, ESTRO, ESSO, EACR, FDA, EMA, a także z najważniejszych czasopism onkologicznych,dodatkowo informacje o imprezach organizowanych przez PTO oraz innych inicjatywach.

 

"Niecodziennik antytytoniowy" jest elementem prac prowadzonych w ramach programu wspierania samorządowej polityki w województwie pomorskim, celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz władzami miast Gdańska, Kartuz i Łeby.

         
Nowe władze Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
10 kwietnia 2018

W dniu 6 kwietnia 2018 odbyło się w Warszawie Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz wybrano ZG PTO, Redaktora Naczelnego czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na kadencję 2018-2022.

Został utworzony nowy oddział PTO z siedzibą w Zielonej Górze
10 kwietnia 2018

Zarząd Główny PTO na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2018 podjął uchwałę o utworzeniu Lubuskiego Oddziału PTO z siedzibą w Zielonej Górze. Członkom nowego oddziału życzymy dalszych sukcesów.

Prof. dr hab. Edward Towpik Honorowym Redaktorem czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”
10 kwietnia 2018

Zarząd Główny PTO na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2018 podjął uchwałę o utworzeniu stanowiska Honorowego Redaktora czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” i nominował na to stanowisko wieloletniego Redaktora Naczelnego prof. dr hab. Edwarda Towpika. Serdecznie gratulujemy!

Konkurs na najlepszą pracę naukową pt. "Nowotwory złośliwe skóry”
28 marca 2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę naukową pt. "Nowotwory złośliwe skóry”. Autorzy dwóch najlepszych prac będą mieli możliwość wzięcia udziału w kongresie EADO 2018 (9th World Meeting of Interdisciplinary Melanoma/Skin Cancer Centres), który odbędzie się w dniach 6-9 listopada 2018 w Barcelonie.

Walne Zgromadzenie Członków PTO 6 kwietnia 2018
4 marca 2018

Serdecznie zapraszamy Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego na Walne Zgromadzenie Członków PTO, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.15 w Warszawie w hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport przy ulicy Żwirki i Wigury 1 (połączona sala Warszawa + Kraków).