ZMARŁ PROF. JAN BERNER, PIONIER LECZENIA OSZCZĘDZAJĄCEGO W RAKU PIERSI W POLSCE

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 31 marca br. zmarł Profesor Jan Berner, jeden z Twórców chirurgii onkologicznej w Polsce. Prof. Berner był Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

więcej


ZALECENIA WŁOSKICH TOWARZYSTW ONKOLOGICZNYCH DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA U CHORYCH NA NOWOTWORY W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zalecenia do oceny i zarządzania ryzykiem pacjentów i personelu na oddziałach radioterapii onkologicznej podczas rozprzestrzeniania się COVID-19 opracowane przez włoskie Towarzystwo Radioterapii I Onkologii Klinicznej (AIRO)

Zalecenia dla onkologii klinicznej w trakcie epidemii covid-19 zostały opracowane przez Włoskie Towarzystwo Radioterapii i Onkologii Kliniczne, Włoskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Włoskie Kolegium Dyrektorów Oddziałów Onkologii Klinicznej oraz Włoskie Uniwersyteckich Ośrodków Onkologii Klinicznej.

więcej


STANOWISKO PTOK WS. LECZENIA SYSTEMOWEGO PACJENTÓW Z ROZPOZNANIEM CHOROBY NOWOTWOROWEJ W KONTEKŚCIE PANDEMII SARS-COV-2

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej opublikowało stanowisko w sprawie leczenia systemowego pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej w kontekście pandemii SARS-CoV-2.

Stanowisko PTOK i skrótowe zalecenia, wobec braku adekwatnych, silnych dowodów naukowych dla postępowania w obliczu pandemii SARS-CoV-2, stanowi odzwierciedlenie opinii autorów niniejszego opracowania. Stanowisko PTOK oraz pomoc oferowana przez zespół konsultacyjny Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego — Collegium Medicum w Krakowie mają na celu wsparcie decyzyjne onkologów klinicznych w tej ekstremalnie skomplikowanej sytuacji, w której się znaleźli.

Pełna treść stanowiska PTOK (dokument w formacie PDF)


ZALECENIA I REKOMENDACJE KONSULTANTA KRAJOWEGO DLA RADIOTERAPII W WARUNKACH EPIDEMII COVID-19

Radioterapia jest leczeniem ratującym życie chorych na nowotwory złośliwe, dlatego w okresie epidemii COVID-19 nie można od niej odstąpić lub odroczyć jej rozpoczęcia, jeśli jednostka lecznicza realizująca to leczenie nie ma ograniczeń epidemicznych – apeluje w dokumencie opisującym zalecenia i rekomendacja dla radioterapeutów, prof. dr hab. Krzysztof Składowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej.
Zalecenia powstały dzięki współpracy z Zarządem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej i w oparciu o doniesienia literaturowe.
Konsultant Krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej poleca, aby wszystkie zakłady i pracownie radioterapii i brachyterapii w Polsce wdrożyły zalecenia. Konsultantów Wojewódzkich ds. radioterapii onkologicznej zobowiązuje do przekazania zaleceń do podległych jednostek oraz raportowania sytuacji epidemicznej na terenie ich województw.

Pełna treść zaleceń i rekomendacji (dokument w formacie PDF)


ZALECENIA DLA UTRZYMANIA DOBROSTANU PSYCHICZNEGO PERSONELU MEDYCZNEGO W OBLICZU PANDEMII COVID-19

Polskie Towarzystwo Onkologiczne rekomenduje skorzystanie z zaleceń przygotowanych przez Dr Julie Highfield, konsultanta psychologii klinicznej z Cardiff Critical Care w Walii dotyczących utrzymania dobrostanu psychicznego personelu medycznego w obliczu pandemii COVID-19. Zalecenia na j.polski przetłumaczył lek. Roman Szulborski.

Pełna treść zaleceń (dokument w formacie PDF)


ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO I POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z PACJENTAMI ONKOLOGICZNYMI

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaleca wszystkim podmiotom medycznym zajmującym się leczeniem onkologicznym wdrożenie procedur bezpieczeństwa mających na celu ochronę przez zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pacjentów oraz personelu medycznego.

Przypominamy, że choroby nowotworowe nadal pozostają drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Śmiertelność w tej grupie chorych jest jedną z najwyższych, dlatego opieka nad pacjentami onkologicznymi powinna być bezwzględnie kontynuowana. Sytuacja epidemiologiczna nie powinna być przesłanką do całkowitego wstrzymania przyjęć pacjentów onkologicznych. Każdy pacjent ma prawo do kontynuowania terapii przeciwnowotworowej. Dotyczy to również pacjentów z podejrzeniem nowotworu – oni również nie powinni pozostać bez opieki. Obecnie najwyższym priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa i prawidłowości leczenia wielospecjalistycznego radykalnego leczenia chorych na nowotwory nad czym pracują rzesze lekarzy onkologów w całym kraju.

więcej


ZALECENIA DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU


W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie fakt, że chorzy na nowotwory w trakcie leczenia mają często obniżoną odporność, w szpitalach wprowadzono wzmożone systemy ochrony pacjentów i personelu medycznego. Prosimy pacjentów i ich rodziny do stosowania do nowych procedur.
Według informacji podawanych przez Ministerstwo Zdrowia, najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, a także z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Dotyczy to również pacjentów onkologicznych.
W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wszystkim osobom zaleca się pilny kontakt pod numerem telefonu - 800 190 590 - infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Wszystkich pacjentów prosimy o stosowanie się do zaleceń ogólnych Ministra Zdrowia.

więcej


NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA PRZYJĘTA PRZEZ RZĄD


4 lutego 2020 r. w dniu, w którym przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem, Rada Ministrów przyjęła Uchwałę o Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

  • Strategia jest odpowiedzią na obecny i prognozowany wzrost zachorowań na choroby nowotworowe oraz wynikające z tego trendu skutki w postaci wysokiej śmiertelności oraz poważnych konsekwencji społeczno-gospodarczych dla obywateli oraz systemu ochrony zdrowia.
  • Celem Narodowej Strategii Onkologicznej jest obniżenie zachorowalności oraz umieralności na choroby nowotworowe oraz poprawa jakości opieki nad pacjentami onkologicznym.

więcej


NOWY PODRĘCZNIK: „ONKOLOGIA. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW MEDYCYNY. POMOC DYDAKTYCZNA DLA LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W ONKOLOGII”


Mamy przyjemność poinformować Państwa, że ukazała się nowa pozycja o tematyce onkologicznej, uwzględniająca najnowszy i aktualny stan wiedzy, zatytułowana „Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Pomoc dydaktyczna dla lekarzy specjalizujących się w onkologii” pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Deptały, dr. hab. n. med. Rafała Steca i dr n. med. Marty Smoter z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Książka została przygotowana przez zespół autorów będących specjalistami w swojej dziedzinie. Dzięki staraniom i mrówczej pracy autorów oraz wydawcy publikację cechuje przyjazna szata graficzna, przejrzysty układ treści, równowaga pomiędzy obrazem a tekstem. Zadbano o odpowiedni dobór materiałów ikonograficznych – rycin, zdjęć i tabel. Najważniejsze treści, które powinny zostać szczególnie zapamiętane, zostały wyróżnione pogrubioną czcionką bądź ramkami. Ułatwi to przyswojenie materiału osobom przygotowującym się do egzaminu podczas studiów lub egzaminu specjalizacyjnego

więcej


ODPOWIEDŹ NA LIST PANA KAJETANA MARCINKOWSKIEGO PRZEWODNICZĄCEGO KLUBU GAZETY POLSKIEJ W ZGORZELCU W SPRAWIE PRZYZNANIA KONTRAKTU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU RADIOTERAPII W WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU SP ZOZ W ZGORZELCU

W związku z listem, które otrzymało Polskie Towarzystwo Onkologiczne od Pana Kajetana Marcinkowskiego w sprawie przyznania kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Zgorzelcu, publikujemy odpowiedź społecznego rzecznika PTO, która została skierowana do nadawcy.

więcej


ZAPRASZAMY DO WYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W KONGRESIE ASCO 2020

Zapraszamy lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej do wysyłania zgłoszeń do udziału w przyszłorocznym kongresie American Society of Clinical Oncology (ASCO). Warunkiem zgłoszenia są opłacone składki na rzecz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za rok 2019 i 2020. Do podania należy dołączyć CV z uwzględnieniem dorobku naukowego i aktualnie prowadzonych projektów.

więcej


RUSZYŁA KAMPANIA „TY DECYDUJESZ, CZY ZACHORUJESZ!”

4 października 2019 roku podczas II Międzyzjazdowej Konferencji PTO odbyła się inauguracja kampanii „Ty decydujesz, czy zachorujesz!”. Wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego została objęta honorowym patronatem Ministra Zdrowia. Wydarzenie było połączone z obchodami Światowego Dnia Onkologii.

więcej


 

POWSTAŁO „FORUM DIALOGU ONKOLOGICZNEGO”

Wobec ogromnego wyzwania, jakim są choroby nowotworowe dla społeczeństwa, systemu ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, przedstawiciele kilkunastu towarzystw naukowych oraz organizacji pozarządowych, zadeklarowali aktywny udział w międzyśrodowiskowej debacie o aktualnych i przyszłych wyzwaniach stojących przed polską onkologią.

więcej


ZAPRASZAMY DO WYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W KONGRESIE ASCO

Zapraszamy lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej do wysyłania zgłoszeń do udziału w kongresie American Society of Clinical Oncology (ASCO). Warunkiem zgłoszenia są opłacone składki na rzecz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za rok 2018 i 2019. Do podania należy dołączyć CV z uwzględnieniem dorobku naukowego i aktualnie prowadzonych projektów.

Zarząd PTO spośród nadesłanych podań wyłoni dwie osoby, które wezmą udział w tegorocznych kongresie ASCO.

Zgłoszenia proszę wysyłać do Sekretarza PTO – Pani dr Agaty Szulc (mail: ) oraz na adres korespondencyjny: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszelda 12, 53-413 Wrocław do dnia 31 stycznia 2019 r.

więcej


 

KOMUNIKAT WS. KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ 12.12.2018

Do Ministra Zdrowia spływają listy poparcia dla Krajowej Sieci Onkologicznej

Przedstawiciele pacjentów onkologicznych, towarzystw naukowych, konsultanci krajowi, specjaliści onkologii, dyrektorzy szpitali klinicznych i centrów onkologii wystosowali do Ministra Zdrowia stanowiska w sprawie poparcia dla Krajowej Sieci Onkologicznej.


MAZUREK SPOŁECZNYM RZECZNIKIEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO

Dziennikarz i felietonista Robert Mazurek, prowadzący „Poranną rozmowę RMF FM” został społecznym rzecznikiem największego towarzystwa naukowego onkologów w Polsce. Nowy rzecznik ma pomóc Polskiemu Towarzystwu Onkologicznemu w kreowaniu i realizacji kampanii społecznych.


RAPORT "STRATY EKONOMICZNE I KOSZTY LECZENIA WYBRANYCH OŚMIU NOWOTWORÓW W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LATACH 2014-2016. WNIOSKI DLA POLITYKI ZDROWOTNEJ."

W raporcie PTO po raz pierwszy przedstawiono koszty bezpośrednie i pośrednie dla różnych nowotworów (wcześniejsze opracowania dotyczyły tylko jednego rozpoznania nowotworowego w skali ogólnokrajowej). W pierwszej kolejności dokonano retrospektywnej analizy danych w oparciu o bazy danych Narodowego Funduszu Zdrowia, z których wyodrębniono wszystkich pacjentów, którym w procesie terapeutycznym zostało postawione jako główne rozpoznanie wg klasyfikacji ICD-10. Następnie przeanalizowano wydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poniesione na świadczenia z ubezpieczeń społecznych z analizą skali tych wydatków na rodzaje świadczeń w różnych przekrojach, będące rezultatem wybranych jednostek chorobowych z podgrupy Nowotworów złośliwych. Porównując dane obu analiz wykazano m.in. odwrócony mechanizm finansowania usług publicznych związanych z chorobami nowotworami. Analizowane w raporcie nowotwory stanowią ponad połowę wszystkich zachorowań i we wszystkich przypadkach średnie koszty leczenia na pacjenta były kilkakrotnie niższe od wydatków ZUS na świadczenia z tytułu z
niezdolności do pracy.

Szkody społeczne spowodowane chorobami nie ograniczają się do wymiaru zdrowotnego. Bezpośrednią konsekwencją pogorszenia stanu zdrowia i obniżenia jakości życia w wyniku chorób są straty gospodarcze, których odzwierciedleniem jest obniżona produktywność społeczeństwa. W analizach kosztów chorób oraz ocenie technologii medycznych straty te nazywane są kosztami pośrednimi. Koszty pośrednie danej choroby wskazują wartość produkcji utraconej na skutek jej występowania, posługując się w tym celu analizą wpływu choroby na obniżenie podaży pracy. Problem ten wydaje się szczególnie wyraźny w przypadku Dolnego Śląska, regionu o bardzo wysokiej dynamice gospodarczej, cechującego się jednocześnie niską stopą bezrobocia.

Najnowszy raport PTO pokazuje, że straty ekonomiczne, które są skutkiem chorób nowotworowych są rosną dużo szybciej i są wielokrotnie wyższe od wydatków bezpośrednich przeznaczanych na leczenie nowotworów.

Raport powstał m.in. dzięki wsparciu firmy Roche.

DOKUMENT PDF
       

NAJNOWSZE ZALECENIA DOTYCZĄCE LECZENIA BÓLU NOWOTWOROWEGO

W czasopiśmie „Ból" ukazały się najnowsze zalecenia dotyczące leczenia bólu nowotworowego. PTO jest jednym z sygnatariuszy tego opracowania.

bolczasopismo .pl

NOWE WŁADZE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO NA LATA 2018-2022

W dniu 6 kwietnia 2018 odbyło się w Warszawie Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz wybrano ZG PTO, Redaktora Naczelnego czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na kadencję 2018-2022.


ZOSTAŁ UTWORZONY NOWY ODDZIAŁ PTO Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

Zarząd Główny PTO na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2018 podjął uchwałę o utworzeniu Lubuskiego Oddziału PTO z siedzibą w Zielonej Górze. Członkom nowego oddziału życzymy dalszych sukcesów.


PROF. DR HAB. EDWARD TOWPIK HONOROWYM REDAKTOREM CZASOPISMA „NOWOTWORY JOURNAL OF ONCOLOGY”

Zarząd Główny PTO na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2018 podjął uchwałę o utworzeniu stanowiska Honorowego Redaktora czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” i nominował na to stanowisko wieloletniego Redaktora Naczelnego prof. dr hab. Edwarda Towpika. Serdecznie gratulujemy!

       

POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ „POKONAĆ RAKA”

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest partnerem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pokonać raka”, w ramach której w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazała się publikacja dotycząca profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Publikacja jest dostępna online

http://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2017/09/Pokonac_raka_7.pdf
Zapraszamy do lektury!


SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2019

 

Przypominamy, że termin opłacania składek członkowskich w PTO za rok 2019 upływa dnia 31 stycznia 2019. Składka roczna za rok 2019 wynosi, podobnie jak w latach ubiegłych, 100 PLN (dla emerytów 50 PLN) z opłaty zwolnieni są Członkowie Honorowi.

Terminowe opłacenie składki członkowskiej jest warunkiem zachowania wszystkich przywilejów Członka PTO, w tym bezpłatnej prenumeraty czasopisma Nowotwory Journal of Oncology.

Możliwe jest opłacenie składki przez dokonanie wpłaty on-line ( medkey.pl/openid/login) lub bezpośrednio na konto (PKO Bank Polski SA Nr 56 1020 5226 0000 6102 0622 2832).

PŁATNOŚĆ ONLINE

Płatność on-line jest preferowanym sposobem opłacania składek członkowskich i jako jedyna gwarantuje terminowe otrzymywanie prenumeraty czasopisma Nowotwory Journal of Oncology.

W razie utraty danych do logowania prosimy skorzystać z pomocy: Medkey Server. W przypadku problemów z rejestracją lub opłaceniem składki członkowskiej, prosimy o kontakt mailowy:

PRZEWODNIK DOKONANIA OPŁATY CZŁONKOWSKIEJ

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM

W razie dokonania opłaty członkowskiej przelewem na konto Zarządu Głównego PTO prosimy o przesłanie informacji z danymi Członka PTO (imię, nazwisko, oddział PTO, oraz rok, za który opłacana jest składka) na adres: .

Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego nieopłacenie składek członkowskich przez okres 2 lat, pomimo dwukrotnego wezwania do uregulowania zaległości, skutkuje wygaśnięciem członkostwa.


DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ CZŁONKIEM PTO ?

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest najstarszym i największym towarzystwem naukowym w dziedzinie onkologii w Polsce. Członkami PTO jest około 1200 lekarzy, naukowców i innych osób reprezentujących różne dziedziny związane z badaniami podstawowymi, epidemiologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Główna działalność PTO realizowana jest w kilkunastu terenowych oddziałach.


       

OBECNY STAN ZWALCZANIA NOWOTWORÓW W POLSCE załącznik do Strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024

 

Opublikowany został dokument pt. "Obecny stan zwalczania nowotworów w Polsce", stanowiący załącznik do "Strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024"

   

Dokument do pobrania

 

 
       

STRATEGIA WALKI Z RAKIEM W POLSCE 2015 - 2024

 

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015–2024 („Strategia”) powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przy współudziale Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, towarzystw naukowych, organizacji pacjenckich i pozarządowych, reprezentantów podmiotów leczniczych, środowisk akademickich oraz ekspertów wielu dziedzin. Jej celem jest wskazanie głównych kierunków zmian, zmierzających do osiągnięcia poprawy populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności związanej z chorobami nowotworowymi w Polsce oraz jakości życia chorych na nowotwory. Prezentowana wersja Strategii jest przeznaczona do szerokiej konsultacji społecznej i może się różnić się od ostatecznej wersji. Wierzymy, że Państwa wkład pozwoli nam na wypracowanie ostatecznych rozwiązań, które zwiększą skuteczność walki z rakiem w Polsce.

   

STRATEGIA WALKI Z RAKIEM


w POLSCE 2015-2024

   
   

STRONA WWW:


www.walkazrakiem.pl

   

CANCER CONTROL STRATEGY

FOR POLAND 2015-2024

           
         

 

BADANIA KONTROLNE PO LECZENIU W NAJCZĘSTSZYCH NOWOTWORACH LITYCH U DOROSŁYCH

 
 

W Zeszycie 5. czasopisma "Nowotwory Journal of Oncology", z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ukazał się artykuł pt. "Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych". Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tym tekstem i zgłaszanie na adres
do końca br. swoich uwag i propozycji. Na podstawie środowiskowej dyskusji przygotowane będą oficjalne wytyczne w zakresie badań kontrolnych po leczeniu onkologicznym w Polsce".

   

Artykuł do pobrania

           
 
         

Baza onkologicznych badań klinicznych

 

"NOWOTWORY" Journal of Oncology

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym Państwa poinformować o kolejnej, inicjatywie naszego Towarzystwa. Na stronie internetowej PTO zamieściliśmy bazę prowadzonych w Polsce badań klinicznych w zakresie onkologii, dostępnych publicznie w rejestrze Narodowego Instytutu Raka w USA (National Cancer Institute – NCI).

prof. dr hab. Jacek Jassem

 

Założone w 1923 roku oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dostęp do artykułów bezpłatny (embargo 1 rok). Czasopismo jest wydawane co dwa miesiące. Publikuje prace oryginalne, prace przeglądowe, doniesienia, opisy przypadków, zalecenia i rekomendacje, a także jest źródłem wiedzy na temat konferencji krajowych i zagranicznych.

         

Biała Księga - Strategia zwalczania nowotworów złośliwych jajnika w Polsce

 

Zielona Księga - Rak jajnika zapobieganie rozpoznawanie i leczenie

W Białej Księdze przedstawiono możliwie kompletny zakres działań prowadzących do zmniejszenia społecznego obciążenia tą chorobą. Dokument opracował zespół redakcyjny Dane-i-Analizy.pl w ścisłej współpracy z Radą Naukową złożoną z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie onkologii, ginekologii onkologicznej, genetyki klinicznej oraz innych dziedzin, zaangażowanych w leczenie chorych na raka jajnika.

 

W Zielonej Księdze przedstawiono stan obecny dotyczący zjawiska nowotworów jajnika w Polsce. Dokument opracował zespół redakcyjny Dane-i-Analizy.pl w ścisłej współpracy z Radą Naukową złożoną z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie onkologii, ginekologii onkologicznej, genetyki klinicznej oraz innych dziedzin, zaangażowanych w leczenie chorych na raka jajnika.

         

Biała Księga - Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi ...

 

Druga Księga - Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego

Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich Analiza zasobów systemu opieki onkologicznej i czynników warunkujących sukces Raport pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologiczneg

 

"Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego" "Druga Księga Polskiej Onkologii" jest rodzajem mapy drogowej, projektem wdrożeniowym zmian, które mają zoptymalizować istniejące i przyszłe zasoby systemu opieki onkologicznej, poprawić jego skuteczność do europejskiego poziomu, a chorym stworzyć lepsze perspektywy zdrowotne.

         

Newsletter PTO

 

Niecodziennik antytytoniowy

W newsletterze najnowsze informacje pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, ASCO, ESMO, ESTRO, ESSO, EACR, FDA, EMA, a także z najważniejszych czasopism onkologicznych,dodatkowo informacje o imprezach organizowanych przez PTO oraz innych inicjatywach.

 

"Niecodziennik antytytoniowy" jest elementem prac prowadzonych w ramach programu wspierania samorządowej polityki w województwie pomorskim, celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz władzami miast Gdańska, Kartuz i Łeby.

         
Zmarł prof. Jan Berner, pionier leczenia oszczędzającego w raku piersi w Polsce
1 kwietnia 2020

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 31 marca br. zmarł Profesor Jan Berner, jeden z Twórców chirurgii onkologicznej w Polsce. Prof. Berner był Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Zalecenia włoskich Towarzystw Onkologicznych dotyczące postępowania u chorych na nowotwory w czasie epidemii koronawirusa COVID-19
26 marca 2020

Zalecenia do oceny i zarządzania ryzykiem pacjentów i personelu na oddziałach radioterapii onkologicznej podczas rozprzestrzeniania się COVID-19 opracowane przez włoskie Towarzystwo Radioterapii I Onkologii Klinicznej (AIRO)

Zalecenia dla onkologii klinicznej w trakcie epidemii covid-19 zostały opracowane przez Włoskie Towarzystwo Radioterapii i Onkologii Kliniczne, Włoskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Włoskie Kolegium Dyrektorów Oddziałów Onkologii Klinicznej oraz Włoskie Uniwersyteckich Ośrodków Onkologii Klinicznej.

Zalecenia dla utrzymania dobrostanu psychicznego personelu medycznego w obliczu pandemii COVID-19
20 marca 2020

Polskie Towarzystwo Onkologiczne rekomenduje skorzystanie z zaleceń przygotowanych przez Dr Julie Highfield, konsultanta psychologii klinicznej z Cardiff Critical Care w Walii dotyczących utrzymania dobrostanu psychicznego personelu medycznego w obliczu pandemii COVID-19. Zalecenia na j.polski przetłumaczył lek. Roman Szulborski.