SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2016

 

Przypominamy, że termin opłacania składek członkowskich w PTO za rok 2016 upływa dnia 31 stycznia 2016. Składka roczna za rok 2016 wynosi, podobnie jak w latach ubiegłych, 100 PLN (dla emerytów 50 PLN). Możliwe jest opłacenie składki przez dokonywanie wpłaty on-line za pośrednictwem portalu PTO i systemu płatności elektronicznych PayU, lub przez dokonanie wpłaty bezpośrednio na konto PTO (Bank Pekao SA Nr 93 1240 4533 1111 0000 5434 5533). Osoba opłacająca składkę informuje o jej opłaceniu biuro PTO (biuro@onkologiczna.pl; tel. 22 416 6458) i przedkłada bankowy dowód dokonania wpłaty.

       

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ CZŁONKIEM PTO ?

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest najstarszym i największym towarzystwem naukowym w dziedzinie onkologii w Polsce. Członkami PTO jest około 1200 lekarzy, naukowców i innych osób reprezentujących różne dziedziny związane z badaniami podstawowymi, epidemiologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Główna działalność PTO realizowana jest w kilkunastu terenowych oddziałach.

       

OBECNY STAN ZWALCZANIA NOWOTWORÓW W POLSCE załącznik do Strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024

 

Opublikowany został dokument pt. "Obecny stan zwalczania nowotworów w Polsce", stanowiący załącznik do "Strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024"

   

Dokument do pobrania

 
       

STRATEGIA WALKI Z RAKIEM W POLSCE 2015 - 2024

 

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015–2024 („Strategia”) powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przy współudziale Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, towarzystw naukowych, organizacji pacjenckich i pozarządowych, reprezentantów podmiotów leczniczych, środowisk akademickich oraz ekspertów wielu dziedzin. Jej celem jest wskazanie głównych kierunków zmian, zmierzających do osiągnięcia poprawy populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności związanej z chorobami nowotworowymi w Polsce oraz jakości życia chorych na nowotwory. Prezentowana wersja Strategii jest przeznaczona do szerokiej konsultacji społecznej i może się różnić się od ostatecznej wersji. Wierzymy, że Państwa wkład pozwoli nam na wypracowanie ostatecznych rozwiązań, które zwiększą skuteczność walki z rakiem w Polsce.

   

STRATEGIA WALKI Z RAKIEM
w POLSCE 2015-2024

   
   

STRONA WWW:
www.walkazrakiem.pl

   

CANCER CONTROL STRATEGY
FOR POLAND 2015-2024

           
         
 

BADANIA KONTROLNE PO LECZENIU W NAJCZĘSTSZYCH NOWOTWORACH LITYCH U DOROSŁYCH

 
 

W Zeszycie 5. czasopisma "Nowotwory Journal of Oncology", z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ukazał się artykuł pt. "Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych". Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tym tekstem i zgłaszanie na adres do końca br. swoich uwag i propozycji. Na podstawie środowiskowej dyskusji przygotowane będą oficjalne wytyczne w zakresie badań kontrolnych po leczeniu onkologicznym w Polsce".

   

Artykuł do pobrania

           
 
         

Baza onkologicznych badań klinicznych

 

"NOWOTWORY" Journal of Oncology

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym Państwa poinformować o kolejnej, inicjatywie naszego Towarzystwa. Na stronie internetowej PTO zamieściliśmy bazę prowadzonych w Polsce badań klinicznych w zakresie onkologii, dostępnych publicznie w rejestrze Narodowego Instytutu Raka w USA (National Cancer Institute – NCI).

prof. dr hab. Jacek Jassem

 

Założone w 1923 roku oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dostęp do artykułów bezpłatny (embargo 1 rok).

Czasopismo jest wydawane co dwa miesiące. Publikuje prace oryginalne, prace przeglądowe, doniesienia, opisy przypadków, zalecenia i rekomendacje, a także jest źródłem wiedzy na temat konferencji krajowych i zagranicznych.

         

Biała Księga - Strategia zwalczania nowotworów złośliwych jajnika w Polsce

 

Zielona Księga - Rak jajnika zapobieganie rozpoznawanie i leczenie

W Białej Księdze przedstawiono możliwie kompletny zakres działań prowadzących do zmniejszenia społecznego obciążenia tą chorobą.

Dokument opracował zespół redakcyjny Dane-i-Analizy.pl w ścisłej współpracy z Radą Naukową złożoną z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie onkologii, ginekologii onkologicznej, genetyki klinicznej oraz innych dziedzin, zaangażowanych w leczenie chorych na raka jajnika.

 

W Zielonej Księdze przedstawiono stan obecny dotyczący zjawiska nowotworów jajnika w Polsce.

Dokument opracował zespół redakcyjny Dane-i-Analizy.pl w ścisłej współpracy z Radą Naukową złożoną z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie onkologii, ginekologii onkologicznej, genetyki klinicznej oraz innych dziedzin, zaangażowanych w leczenie chorych na raka jajnika.

         

Biała Księga - Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi ...

 

Druga Księga - Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego

Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich

Analiza zasobów systemu opieki onkologicznej i czynników warunkujących sukces

Raport pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologiczneg

 

"Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego"

"Druga Księga Polskiej Onkologii" jest rodzajem mapy drogowej, projektem wdrożeniowym zmian, które mają zoptymalizować istniejące i przyszłe zasoby systemu opieki onkologicznej, poprawić jego skuteczność do europejskiego poziomu, a chorym stworzyć lepsze perspektywy zdrowotne.

         

Newsletter PTO

 

Niecodziennik antytytoniowy

W newsletterze najnowsze informacje pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, ASCO, ESMO, ESTRO, ESSO, EACR, FDA, EMA, a także z najważniejszych czasopism onkologicznych,dodatkowo informacje o imprezach organizowanych przez PTO oraz innych inicjatywach.

 

"Niecodziennik antytytoniowy" jest elementem prac prowadzonych w ramach programu wspierania samorządowej polityki w województwie pomorskim, celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz władzami miast Gdańska, Kartuz i Łeby.

         
Analiza kondycji polskiej onkologii z punktu widzenia lekarzy specjalistów ...
2 lutego 2016

Analiza kondycji polskiej onkologii z punktu widzenia lekarzy specjalistów, a w szczególności problem dostępności do leczenia onkologicznego w obliczu prognozowanego wzrostu liczby pacjentów onkologicznych były tematem spotkania członków zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego z posłami i senatorami Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które odbyło się w dniu 27 stycznia 2016 w Warszawie. Polskie Towarzystwo Onkologiczne reprezentowali prof. dr hab. Jacek Fijuth, prof. dr hab. Piotr Rutkowski i prof. dr hab. Julian Malicki.

Konferencja ONKOSYS - 19 listopada 2015
3 listopada 2015
 

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie zaprasza na konferencję pt.: "ONKO.SYS - nowe możliwości dla badań nad nowotworami" , która odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 roku w salach konferencyjnych Stadionu Narodowego w Warszawie. Konferencja będzie podsumowaniem projektu ONKO.SYS realizowanego przez blisko 2 lata w COI, sfinansowanego ze środków funduszu POIG 2007-2013.

BRA Day – po raz drugi w Polsce
15 października 2015
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Fundacją „Pełną Piersią na Rzecz Rozwoju Rekonstrukcji Piersi" zapraszają na drugą edycję Dnia Informacji o Rekonstrukcjach Piersi BRA Day, która odbędzie się 23 października 2015 w Łodzi.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w sprawie projektu połączenia Centrum Onkologii oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
5 października 2015
 

Przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie połączenia Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii budzi istotne zastrzeżenia.
W uzasadnieniu inicjatywy Ministra Zdrowia nie zdefiniowano czy “narodowy” charakter nowego instytutu łączy się z jego nadrzędną pozycją wobec innych jednostek naukowych i klinicznych działających Polsce w zakresie szeroko rozumianej onkologii. ....