Program edukacyjno-mentoringowy dla onkologów zainteresowanych leczeniem mięsaków

28 września 2022 - 30 czerwca 2023

Właśnie trwa

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości I Czerniaków NIO-PIB w Warszawie, Polska Grupa Mięsakowa oraz Sekcja Młodych Onkologów PTOK zapraszają do udziału w Programie edukacyjno-mentoringowym dla onkologów zainteresowanych leczeniem mięsaków tkanek miękkich.

 

onkologia

TARPSWG Education Webinar #1: Retroperitoneal WD and DD Liposarcoma

29 września 2022

0 dni

onkologia

Wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne w nowotworach złośliwych

29 września 2022

0 dni

onkologia

X ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ

30 września - 1 października 2022

Pozostało: 1 dzień

onkologia

Nowości w leczeniu nowotworów złośliwych skóry

14 października 2022

Pozostało: 15 dni

onkologia

IV Przemyska Konferencja Uroonkologiczna

14 - 15 października 2022

Pozostało: 15 dni

XIV Warmińsko-Mazurskie Warsztaty Onkologiczne

20 października 2022

Pozostało: 21 dni

onkologia

XXVI konferencja Gliwickie Spotkania Naukowe

18 - 19 listopada 2022

Pozostało: 50 dni

onkologia