Program edukacyjno-mentoringowy dla onkologów zainteresowanych leczeniem mięsaków

28 września 2022 - 30 czerwca 2023

Właśnie trwa

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości I Czerniaków NIO-PIB w Warszawie, Polska Grupa Mięsakowa oraz Sekcja Młodych Onkologów PTOK zapraszają do udziału w Programie edukacyjno-mentoringowym dla onkologów zainteresowanych leczeniem mięsaków tkanek miękkich.

 

onkologia