Wydarzenia onkologiczne w kraju - kalendarium

WYDARZENIE

MIEJSCE

DATA

Nowości w leczeniu nowotworów głowy i szyi

www.glowaiszyja.viamedica.pl

Warszawa

26 kwietnia 2019 r.

Konferencja z cyklu ''URO - ONKO 2019"

www.uroonko.viamedica.pl

Rzeszów

8 maj 2019 r.

Wyzwania onkologii spersonalizowanej i interdyscyplinarnej II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa łącznie z II. Turniejem Oddziałów Onkologii Klinicznej organizowana pod patronatem czasopism „Personalized Oncology”

konferencja.personalizedoncology.pl

Warszawa

10–11 maja 2019 r.

Nowości w Leczeniu Nowotworów Klatki Piersiowej po European Lung Cancer Conference

www.rakpluca.viamedica.pl

Warszawa

10 maja 2019 r.

Konferencja z cyklu „Rak Piersi 2019"

www.rakpiersiptok.viamedica.pl

Szczecin

15 maja 2019 r.

XXV Zjazd PTChO

www.zjazdptcho.viamedica.pl

Warszawa

16-18 maja 2019 r.

Warsztaty z cyklu „Akademia Raka Płuca”

www.instytutpwn.pl

Opole

22 maja 2019 r.

Warsztaty z cyklu „Akademia Raka Płuca”

www.instytutpwn.pl

Kraków

23 maja 2019 r.

Warsztaty z cyklu „Akademia Raka Płuca”

www.instytutpwn.pl

Szklarska Poręba

24 maja 2019 r.

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Rak Piersi – wybrane, najbardziej kontrowersyjne zagadnienia

90c.pl/rakpiersi

Jurata

24-25 maja 2019 r.

X Jubileuszowa Konferencja Edukacyjna Czasopisma Hematologia. Aktualne wytyczne diagnostyczno-lecznicze

www.hemato.viamedica.pl/

Warszawa

24–25 maja 2019 r.

XII Konferencja Czasopisma Palliative Medicine in Practice

www.paliatywna.viamedica.pl

Gdańsk

7–8 czerwca 2019 r.

Warsztaty z cyklu „Akademia Raka Płuca”

www.instytutpwn.pl/konferencja/rak-pluca

Olsztyn

12 czerwca 2019 r.

Warsztaty z cyklu „Akademia Raka Płuca”

www.instytutpwn.pl/konferencja/rak-pluca

Bydgoszcz

13 czerwca 2019 r.

Warsztaty z cyklu „Akademia Raka Płuca”

www.instytutpwn.pl/konferencja/rak-pluca

Szczecin

14 czerwca 2019 r.

V Konferencja Pułapki w diagnostyce i farmakoterapii nowotworów

www.termedia.pl/Konferencja-V-Konferencja-Pulapki-w-Diagnostyce

Wrocław

14-15 czerwca 2019 r.

Problemy ginekologiczne u chorych onkologicznych

ginekologia-onkologia.alltus.pl

Warszawa

14-15 czerwca 2019 r.

Top of the Top – Immunoterapia raka płuca

www.immunoterapiarakapluca.viamedica.pl

Gdańsk

24 czerwca 2019 r.

Top of the Top – Immunoterapia raka płuca

www.immunoterapiarakapluca.viamedica.pl

Lublin

26 czerwca 2019 r.

Top of the Top – Immunoterapia raka płuca

www.immunoterapiarakapluca.viamedica.pl

Zielona Góra

27 czerwca 2019 r.

Top of the Top – Immunoterapia raka płuca

www.immunoterapiarakapluca.viamedica.pl

Wrocław

28 czerwca 2019 r.

XVIII "Spotkanie po ASCO"

poasco.pl

Gdańsk

5-6 lipca 2019 r.

Konferencja z cyklu ''URO - ONKO 2019"

www.uroonko.viamedica.pl

Katowice

9 października 2019 r.

Konferencja z cyklu ''URO - ONKO 2019"

www.uroonko.viamedica.pl

Łódź

23 października 2019 r.