Wydarzenia onkologiczne w kraju - kalendarium

WYDARZENIE

MIEJSCE

DATA

TOP OF THE TOP IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA 2019 roku

www.immunoterapiarakapluca.viamedica.pl

Gdańsk

24 czerwca 2019 r.

TOP OF THE TOP IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA 2019 roku

www.immunoterapiarakapluca.viamedica.pl

Lublin

26 czerwca 2019 r.

TOP OF THE TOP IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA 2019 roku

www.immunoterapiarakapluca.viamedica.pl

Zielona Góra

27 czerwca 2019 r.

TOP OF THE TOP IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA 2019 roku

www.immunoterapiarakapluca.viamedica.pl

Wrocław

28 czerwca 2019 r.

Konferencja z cyklu "Postępy Onkologii”

www.po2019.viamedica.pl

Szczecin

15 lutego 2019 r.

Konferencja z cyklu "Postępy Onkologii”

www.po2019.viamedica.pl

Opole

16 lutego 2019 r.

"Akademia Młodego Onkologa”

www.akademiaonkologa.viamedica.pl

Warszawa

21 lutego 2019 r.

VII ogólnopolska konferencja "Kontrowersje w onkologii”

www.konferencja-onkologiczna.pl

Warszawa

22–23 lutego 2019 r.

Konferencja "Nowości w leczeniu nowotworów układu pokarmowego – ASCO GI”

www.nup.viamedica.pl

Warszawa

1 marca 2019 r.

Konferencja z cyklu "Nowotwory skóry – update dla chirurgów”

www.nowotworyskory2019.viamedica.pl

Poznań

1 marca 2019 r.

V konferencja "Ginekologia Onkologiczna”

www.onkogin.viamedica.pl/4.2019

Warszawa

2 marca 2019 r.

V Warszawska Konferencja Onkologiczna

www.wko.viamedica.pl

Warszawa

6 marca 2019 r.

XIV Konferencja Edukacyjna czasopisma "Onkologia w Praktyce Klinicznej"

www.owpk.viamedica.pl

Warszawa

8-9 marca 2019 r.

Konferencja z cyklu ''URO - ONKO 2019"

www.uroonko.viamedica.pl

Szczecin

13 marca 2019 r.

11th International Conference of Contemporary Oncology

www.termedia.pl

Poznań

13-15 marca 2019 r.

Konferencja "Nowości w leczeniu nowotworów układu chłonnego”

www.nuch.viamedica.pl

Warszawa

15 marca 2019 r.

Konferencja z cyklu "Nowotwory skóry – update dla chirurgów”

www.nowotworyskory2019.viamedica.pl

Gdańsk

15 marca 2019 r.

Akademia Młodego Radioterapeuty

90c.pl/amr/

Jurata

21-23 marca 2019 r.

Konferencja "Nowości w leczeniu nowotworów układu moczowo-płciowego – ASCO GU”

www.nowotworyump.viamedica.pl

Warszawa

29 marca 2019 r.

VII Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna

www.wco.pl/uro-onko2019

Poznań

29 marca 2019 r

VII Konferencja Naukowa Czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology. „Debaty Onkologiczne”

www.nowotworykonf.viamedica.pl

Warszawa

5–6 kwietnia 2019 r.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kontrowersje w nowotworach neuroendokrynnych”

endokrynologia-katowice2019.pl

Katowice

11-12 kwietnia 2019 r.

XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi pt. Diagnostyka i leczenie raka piersi "FALENTY 2019"

www.konferencjafalenty.pl

Warszawa

11-13 kwietnia 2019 r.

Nowości w leczeniu nowotworów głowy i szyi

www.glowaiszyja.viamedica.pl

Warszawa

26 kwietnia 2019 r.

Konferencja z cyklu ''URO - ONKO 2019"

www.uroonko.viamedica.pl

Rzeszów

8 maj 2019 r.

Wyzwania onkologii spersonalizowanej i interdyscyplinarnej II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa łącznie z II. Turniejem Oddziałów Onkologii Klinicznej organizowana pod patronatem czasopism „Personalized Oncology”

konferencja.personalizedoncology.pl

Warszawa

10–11 maja 2019 r.

XXV Zjazd PTChO

www.zjazdptcho.viamedica.pl

Warszawa

16-18 maja 2019 r.

XII Konferencja Czasopisma Palliative Medicine in Practice

www.paliatywna.viamedica.pl

Gdańsk

7–8 czerwca 2019 r.

Konferencja z cyklu ''URO - ONKO 2019"

www.uroonko.viamedica.pl

Katowice

9 października 2019 r.

Konferencja z cyklu ''URO - ONKO 2019"

www.uroonko.viamedica.pl

Łódź

23 października 2019 r.