Wydarzenia onkologiczne w kraju - kalendarium

5-6 MARCA 2020

WYDARZENIE

MIEJSCE

DATA

NOWOŚCI W LECZENIU NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO. PO GENITOURINARY CANCERS SYMPOSIUM 2020

www.nowotworyump.viamedica.pl

Warszawa

24 kwietnia 2020 r.

VI KONFERENCJA IMMUNOTERAPIA NOWOTWORÓW

www.immunoterapia.viamedica.pl

Warszawa

8-9 maja 2020 r.

PRAKTYCZNE ASPEKTY DERMOSKOPOWE W UJĘCIU DERMATOONKOLOGICZNYM

www.aspektydermoskopowe.viamedica.pl/5710.1.2020.rzeszow

Rzeszów

9 maja 2020 r.

XI Konferencja Edukacyjna Hematologia 2020. Konferencja pod patronatem czasopism Hematologia oraz Journal of Transfusion Medicine

www.hemato.viamedica.pl

Gdynia

22-23 maja 2020 r.

PRAKTYCZNE ASPEKTY DERMOSKOPOWE W UJĘCIU DERMATOONKOLOGICZNYM

www.aspektydermoskopowe.viamedica.pl/5739.1.2020.krakow

Kraków

20 czerwca 2020 r.

TOP OF THE TOP. IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA — RAZEM CZY OSOBNO?

www.immunoterapiarakapluca.viamedica.pl

Olsztyn

25-26 czerwca 2020 r.

PRAKTYCZNE ASPEKTY DERMOSKOPOWE W UJĘCIU DERMATOONKOLOGICZNYM

www.aspektydermoskopowe.viamedica.pl/5767.1.2020.gdansk

Gdańsk

27 czerwca 2020 r.

XXIII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ

www.kongres.ptok.pl

Kraków

26 - 29 sierpnia 2020 r.

XIII Międzynarodowa Konferencja Czasopisma Palliative Medicine in Practice Po Światowych Kongresach EAPC i AISP

www.paliatywna.viamedica.pl

Gdynia

11-12 września 2020 r.

PRAKTYCZNE ASPEKTY DERMOSKOPOWE W UJĘCIU DERMATOONKOLOGICZNYM

www.aspektydermoskopowe.viamedica.pl/5795.1.2020.poznan

Poznań

26 września 2020 r.

V Kongres Onkologii Polskiej
www.kongres.pto.med.pl

Wrocław

13-17 października 2020 r.

NOWOŚCI W LECZENIU CZERNIAKA

www.czerniak.viamedica.pl

Warszawa

2 października 2020 r.

PRAKTYCZNE ASPEKTY DERMOSKOPOWE W UJĘCIU DERMATOONKOLOGICZNYM

www.aspektydermoskopowe.viamedica.pl/5823.1.2020.bydgoszcz

Bydgoszcz

7 listopada 2020 r.

PRAKTYCZNE ASPEKTY DERMOSKOPOWE W UJĘCIU DERMATOONKOLOGICZNYM

www.aspektydermoskopowe.viamedica.pl/5851.1.2020.lodz

Łódź

12 grudnia 2020 r.