Wydarzenia onkologiczne w kraju - kalendarium

WYDARZENIE

MIEJSCE

DATA

V konferencja "Immunoterapia nowotworów”

www.immunoterapia.viamedica.pl

Warszawa

10-11 stycznia 2019 r.

VII Zimowe Forum Onkologiczne

www.zimoweforumonkologiczne.viamedica.pl

Zakopane

1-2 lutego 2019 r.

V konferencja "Ginekologia Onkologiczna”

www.onkogin.viamedica.pl/4.2019/

Warszawa

2 marca 2019 r.

VII Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna

Poznań

29-30 marca 2019 r.

VII Konferencja Naukowa Czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology. „Debaty Onkologiczne”

www.nowotworykonf.viamedica.pl

Warszawa

5–6 kwietnia 2019 r.

Nowości w leczeniu nowotworów głowy i szyi

www.glowaiszyja.viamedica.pl

Warszawa

26 kwietnia 2019 r.

XII Konferencja Czasopisma Palliative Medicine in Practice

www.paliatywna.viamedica.pl

Gdańsk

7–8 czerwca 2019 r.