Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaprasza na kolejną debatę z cyklu „Onkologia – Wspólna Sprawa” poświęconą przełomom w diagnostyce molekularnej i leczeniu celowanym nowotworów na przykładzie czerniaka, raka piersi, raka jelita grubego i płuca.

 

Termin: 25 maja 2023 r., godz. 15:00 – 16:30
 

 

W debacie udział wezmą:

 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
 • Prof. dr hab. n. med. Bożena Cybulska- Stopa, Klinika Onkologii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hamatologii we Wrocławiu,
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, Kierownik Kliniki Onkologii i Immunoonkologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Dr hab. n. med. Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

 

Zagadnienia i tematyka spotkania:

 • * Jak terapie ukierunkowane molekularnie zmieniają perspektywy leczenie wielu chorób onkologicznych, 
 • * Miejsce i rola diagnostyki molekularnej w dobrze odpowiedniej terapii ukierunkowanej molekularnie - rekomendacje,
 • * Jak przyspieszyć diagnostykę molekularną i zapewnić jej odpowiednią jakość,
 • * Terapie ukierunkowane molekularnie – jak obecnie leczymy czerniaka, nowotwory piersi, jelita grubego i raka płuca – oczekiwania vs rzeczywistość
 • * Leczenie uzupełniające – nowe możliwości,
 • * Monitoring skuteczności leczenia celowanego i postępowanie w przypadku progresji,
 • * Edukacja pacjenta w procesie leczenia