9 marca 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z 20 publicznymi ośrodkami onkologicznymi zrzeszonymi w Ogólnopolskim Zrzeszeniem Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych uruchomił Telefoniczną Informację Pacjenta dla obywateli Ukrainy. Infolinia zapewni koordynację opieki nad pacjentami onkologicznymi z Ukrainy na terenie Polski. Pacjenci będą obsługiwani w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

 

Bezpłatna i całodobowa infolinia NFZ 800 190 590 jest przeznaczona dla pacjentów będących obywatelami ukraińskimi, leczonych onkologicznie w Ukrainie, którzy w związku z działaniami zbrojnymi przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 r., a tym samym nie mogą kontynuować leczenia w Ukrainie. Konsultanci NFZ skierują pacjentów do odpowiednich ośrodków na terenie Polski, w których będą mogli kontynuować leczenie onkologiczne.

 

Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 190 590 pacjent będzie mógł zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce. W tym celu udostępni konsultantowi swoje dane kontaktowe, a następnie koordynator z ośrodka podejmującego się organizacji dalszego leczenia skontaktuje się z pacjentem w ciągu 2 dni roboczych i uzyska szczegółowe informacje o pacjencie i jego chorobie. W koordynację opieki nad pacjentami onkologicznymi z Ukrainy zaangażowało się 20 największych kompleksowych ośrodków onkologicznych z całego kraju, zrzeszonych w Ogólnopolskim Zrzeszeniu Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Wsparcie merytoryczne zapewnia Polskie Towarzystwo Onkologiczne. 

Uwaga: przetłumaczenie dokumentacji medycznej na j.polski znacznie przyspieszy proces rejestracji w ośrodkach onkologicznych. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe. 

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta jest bezpłatną infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia, która zapewnia obsługę pacjentów całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. Za jej pośrednictwem każdy pacjent uzyska szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

 


Гаряча лінія для онкохворих з України: 800 190 590

 

9 березня 2022 року Національний фонд охорони здоров’я у співпраці з 20 державними онкологічними центрами, пов’язаними з Польською асоціацією громадських онкологічних центрів та інститутів, запустив службу телефонної інформації для громадян України. Гаряча лінія забезпечить координацію допомоги онкологічним хворим з України в Польщі. Пацієнти обслуговуватимуться польською, англійською, українською та російською мовами.

 

Безкоштовна та цілодобова гаряча лінія NHF 800 190 590 призначена для пацієнтів, які є громадянами України, які лікуються онкологічно в Україні, які через військові дії перетнули польсько-український кордон з 24 лютого 2022 року, а тому не можуть продовжувати. лікування в Україні. Консультанти NFZ направлятимуть пацієнтів до відповідних центрів у Польщі, де вони зможуть продовжити онкологічне лікування.

 

Зателефонувавши на безкоштовний номер 800 190 590, пацієнт зможе повідомити про необхідність продовження онкологічного лікування в Польщі. Для цього він надасть консультанту свої контактні дані, а потім координатор центру, що займається організацією подальшого лікування, зв’яжеться з пацієнтом протягом 2 робочих днів і отримає детальну інформацію про пацієнта та його захворювання. До координації допомоги онкологічним хворим з України були залучені 20 найбільших комплексних онкологічних центрів з усієї країни, об’єднаних у Польську асоціацію громадських центрів та інститутів раку. Істотну підтримку надає Польське товариство раку.

Примітка: переклад медичної документації польською мовою значно прискорить процес реєстрації в онкоцентрах. Присяжний переклад не потрібен.

 

Інформаційний центр «Телефон пацієнтів» — це безкоштовна гаряча лінія Національної каси охорони здоров’я, яка надає послуги пацієнтам 24 години на добу, усі дні тижня. Через нього кожен пацієнт отримає швидку, вичерпну та прозору інформацію про принципи системи охорони здоров’я в Польщі.

Załączniki